av Petter Slaatrem Titland, leder i Attac

Svarreplikk til Civita i Dagens Næringsliv, 13. desember 2016.

Les Attacs kronikk her.

Les Civitas svar her.

Her er ti nyanser til Jan Erik Grindheim fra Civita om handelsavtalene TTIP og TISA:

1) Avtalene er zombier. De er døde, men lever. «I et 2025-perspektiv har Norge fått TTIP», sa Håkon Mageli fra Orkla hos NHO i oktober.

2) Pressekonferanser til sivilsamfunnet er ikke demokrati. «Rådgiver»-gruppene er erklært fiasko. Lekket TISA-dagsorden viser egne mottakelser hos IT-industrien for forhandlerne.

3) «Hvem skal bestemme hva som er viktigst når Klimaavtalen og handelsavtaler står mot hverandre?» Godt spørsmål Grindheim! La oss ta det med inn i valgkampen.

4) Hvor er selskapenes plikter? Vis én artikkel i avtalene som gir selskaper plikter. Det kalles «investeringsbeskyttelse» av en grunn.

5) Lokalt næringsliv vil lide. Fra TISA-avtalen: Ingen part kan kreve bruk av lokale leverandører og lokalt innhold i en investering. Se side to i kapittelet om «lokalisering».

6) Finansregulering låst. Fra TISA-avtalen: «Hver part skal etterstrebe å fjerne eller begrense effekten av tiltak mot finansielle tjenesteytere». Se side ti i finanskapittelet.

7) Norges mindretallsregjering forhandler en avtale de ikke har diskutert i valgkamp. De har ikke mandat til å binde alle framtidige regjeringer til høyrepolitikk.

8) Reregulering eller deregulering? Fra energikapittelet Norge jobber for: «Hver part skal etterstrebe å lette konkurransehemmende barrierer som oppstår fra nasjonale energiselskapers dominante markedsposisjon»

9) Ifølge den franske regjeringens konsekvensutredning om personvern i TTIP og TISA vil salg av din persondata komme ute av kontroll.

10) Attac foreslår Folkets handelsavtale og støtter en ny FN-traktat for menneskerettigheter og næringsliv. Rettferdig globalisering heter det. Ikke marginaliser oss ved å si at «bevegelsene mot internasjonalt forpliktende samarbeid kommer fra ytterste høyre og ytterste venstre». Grindheim velger å ikke kommentere våre positive forslag.

Petter Slaatrem Titland