TISA-forhandlingene er utsatt til januar. Mens forhandlerne legger en plan for hva de må bli enige om, erklærer Donald Trump sitt nære vennskap med TISA-industrien.

«Dette er virkelig en fantastisk gruppe mennesker».

Slik åpnet Donald Trump møtet med USAs ledende teknologiselskaper i Trump Tower forrige uke. Her var sjefene for Amazon, Apple, Facebook, Alphabet (Google) og Microsoft, melder NY Times.

«Jeg er her for å hjelpe dere», sa USAs neste president.

Han refererte til at aksjene for teknologiindustrien hadde gått opp siden han ble valgt, og han lovet at oppturen skulle fortsette.

«Alt vi kan gjøre for å hjelpe dere – vi skal være der. Dere kan ringe mine folk, dere kan ringe meg, vi har ingen formelle chain of commands her»

sa han, og la til: «We’re going to do fair trade deals. We’re going to do it a lot easier for you to trade».

Hva er USAs oppfatning av fair trade?

USA krever at EU skal fjerne restriksjoner på personvern gjennom TISA-avtalen. Å sende personinformasjon over landegrenser er en del av netthandelen, for eksmpel via mobil-app’er. EU slåss nå for at selskaper ikke skal få selge eller sende data til land med dårligere personvern.

I EU er det ingen som lobber mer for TISA-avtalen enn teknologi-industrien, ifølge tyske LobbyControl. Foruten paraplyorganisasjonene er det IT-bransjen som har hatt flest møter med EU-kommisjonen, med mer en dobbelt så mange møter som finansindustrien.

«Det er mange restriksjoner, og mange problemer som dere ser», fortsatte Trump ifølge Inside US Trade.

«Hvis dere har forslag, hadde det vært flott, fordi dere har sikkert mange problemer med grenser (…) Vi skal løse de problemene», sa Trump.

Twitter var ikke invitert, angivelig fordi de ikke ville lage en «Crooked Hillary»-emoji under valgkampen, ifølge Vanityfair.com.

På en pressekonferanse etter møtet slo Trumps overgangsteam fast at de vil fortsette å ha personlige møter med teknologi-industrien – «kanskje så ofte som hvert kvartal», ifølge referatet til Washington Post.

Wall Street Journal melder at Silicon Valley-investor Peter Thiel har en sentral rolle i å bygge opp Trumps administrasjon. Han har fått med seg erfarne folk fra teknologi- og finansindustrien til å utvikle prioriteringene til blant annet finansdepartementet og handelsdepartementet, skriver de.

Argumentasjonen viser seg i uttalelsene fra Trumps overgangsteam. Teknologindustrien skal skape flere arbeidsplasser i USA, sier de.

Veien videre for TISA

I mellomtiden planlegger TISA-forhandlerne veien videre.

Et annet stridsspørsmål i TISA-avtalen er så sensitiv at ministrene må håndtere det personlig, og ikke via sine forhandlere: En «test» som alle nye regler må bestå dersom politikere i det hele tatt får lov til å legge den fram for sitt eget storting.

«Nødvendighetstesten» er navnet på problemet. Den skal komme inn i kapittelet om «innenlands reguleringer», som setter rammene for nasjonal politikk.

Målet med «nødvendighetstesten» er at nye regler ikke skal være «en større byrde enn nødvendig». Dette har vært en konflikt i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i 20 år. Man har aldri blitt enige. I følge WTO-sekretarietet skal testen finne «en balanse mellom to potensielt motstridende prioriteringer: å promotere handel versus å beskytte regjeringenes rett til å styre».

Camilla Hansen fra Attac skrev om nødvendighetstesten da kapittelet ble lekket i sommer. Konsekvensutredninger, kvalitetsstandarder og tillatelser som påvirker selskaper som utfører tjenester faller inn i testregimet. Her kommer også et krav om at alle nye regler skal være «objektive».

«Kravet om objektivitet vil dessuten kunne åpne opp for at lover og regler som er basert på kriterier som er vanskelige å kvantifisere kan bli avvist som ‘’subjektive’’», skriver Hansen. «Dette kan for eksempel gjelde politiske tiltak som tar hensyn til lokalsamfunn og urbefolkninger, eller som er basert på føre-var-prinsippet».

Denne gangen er det USA som motsetter seg kravet om «nødvendighetstest». Men dette er ikke en konflikt som kan velte TISA-avtalen, melder Inside US Trade fra Geneve.

Donald Trump har sagt at han vil gjøre avtaler med enkeltland, fordi han vil forhandle bedre enn sine forgjengere. Men det er bred enighet i det amerikanske byråkratiet at mindre land i TISA-forhandlingene gir fra seg langt mer på forhandlingsbordet i en TISA-avtale enn de ville gjort hver for seg, ifølge Inside US Trade.

Presidenten for næringslivsorganisasjonen Coalition of Services Industries (CSI) slo fast til Inside US Trade at de «jobber med den nye Trump-administrasjonen for å diskutere viktigheten av tjenesteindustrien og å fremme amerikansk konkurransedyktighet».

CSI arrangerte en egen mottakelse for TISA-forhandlerne som en del av det offisielle programmet under en forhandlingsrunde i Washington i oktober.

Petter Slaatrem Titland