Attac Norge hilser kvinnemarsjene og de andre ikke-voldelige sosiale protestene mot USA’s nye president.

Donald Trump-administrasjonen representerer reaksjonære milliardærers overtakelse av verdens eneste supermakt. Trump’s svar på velgernes misnøye med nyliberalisme er mer nyliberalisme. De rikeste skal få enda flere skattelettelser og subsidier. Helsetjenestene skal bli enda mer privatisert.

Dessverre er ikke Trump imot frihandelsavtaler som TTIP og TISA, slik mange fikk inntrykk av i valgkampen. Trump vil ha frihandelsavtaler som er enda mer fordelaktig for de nord-amerikanske storselskapene. Trump vil ruste opp militært og presse allierte til å kjøpe enda mer amerikansk krigsteknologi.

Trump’s aggressive retorikk og politikk – mot innvandrere, kvinner, svarte, Mexico, Kina, dvs. mot majoriteten av befolkningen i USA og i verden  – setter planeten i fare. Situasjonen krever at Norge må revurdere alle sine allianser og forpliktelser overfor landet med Trump som øverstkommanderende.

Nå bygger ikke eliteglobaliseringen og deres talspersoner noe alternativ til dette. Alle som er for internasjonalt solidarisk samarbeid derimot, har mye politikk å utvikle i tiden framover.

Attac vil de neste fire årene prioritere samarbeid og solidaritet mellom progressive Trump-kritiske krefter i USA, Norge og resten av verden.

 

Uttalelse fra Attacs styre
Vedtatt 21. januar 2017

 

Petter Slaatrem Titland