Attac Aust-Agder svarer statssekretær Tone Skogen i Agderposten. 

Statssekretær Tone Skogen svarer Attac om handelsavtalen TISA: «De skisserer ingen alternativ til et forpliktende internasjonalt samarbeid». Underlig siden Attac stilte 6 konkrete krav i vårt innlegg nettopp om hvordan internasjonalt handelssamarbeid bør være. For Attac vil ha et rettferdig internasjonalt handelssamarbeid som sikrer at Parisavtalens klimamål nås, pålegger selskaper plikter og ikke bare gir dem retter, styrker investering og kunnskaps-/teknologioverføring i lokalt næringsliv, hindrer skatteparadis og spekulasjonsøkonomi, utvikles i åpenhet og dialog med sivilsamfunnet og fagbevegelsen, og stadfester folkevalgtes ubestridbare politiske handlingsrom.

Kommunenes Sentralforbund (KS) advarer mot TISA fordi avtalen vil begrense kommuners politiske handlingsrom for kommunale tjenester. Attac ber folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer i partier, fagforeninger og andre lokale organisasjoner til å engasjere seg tidsnok! Ifølge tisafri-kommune.no har noen kommuner alt vedtatt å bli TISA-fri kommune for å forsvare kommunale tjenester.

Skogen nevner utfordringene innen automatisering, digitalisering og hvordan verdiene globalt fordeles. Det er jo nettopp noe av problemet med TISA-avtalen. Attac krever overføring av kunnskap og teknologi fra investorer til lokale bedrifter. TISA-avtalen gjør det ulovlig å kreve teknologioverføring, bruk av lokalt ansatte og lokalt næringsliv når et selskap investerer. Attac vil ha økt samarbeid, ikke avtaler som forbyr samarbeid!

Skogen skriver at Norge er blant vinnerne i globaliseringen, men «ikke alle har hatt samme store utbytte av globalisering og frihandel. En viktig årsak til dette er den økende ulikheten som mange land opplever. Dette må vi ta på alvor, også i Norge, og vi må arbeide for at alle kan ta del i velstandsutviklingen.» Hun fremmer ikke forslag som snur utviklingen, men vil bare at Norge skal ta en stadig større del av kaka? «Flere gode handelsavtaler er en forutsetning for fortsatt vekst i handelen og adgang til markeder ute» har jo hittil betydd å utkonkurrere lokale bedrifter i fattigere land.

Skogen skriver om TISA-forhandlingene at «vi forsøker å oppdatere et 20 år gammelt avtaleverk», og «Å bevare og styrke WTO forblir regjeringens hovedprioritering i handelspolitikken.» Men det er et faktum at TISA forhandles helt utenfor WTO-systemet og med utstrakt hemmelighold. Kun EU, USA, Norge og 21 andre land er med, mens over hundre land fra WTO holdes utenfor. Norge er dessverre en aktiv pådriver. Utenriksministerer Brende holdt før nyttår eget lukket møte for TISA-landene i Oslo.

Skogen fortsetter hemmeligholdet i TISA og sier ikke hva det forhandles om. Hun kommenterer ikke våre 6 krav eller vår bekymring for at TISA vil bety svekkelse av personvern i Norge. Attac mener at hvis internasjonalt handelssamarbeid skal lykkes så kan ikke forhandlingene fortsette i slike lukkede rom, der det først og fremst har vært de store internasjonale selskapene og de allerede rikeste blant oss som får innflytelse.

Motstanden mot TISA vokser: Uruguay deltok f.eks. fra starten av, men har trukket seg ut. En sterk folkelig motstandsbevegelse vokser og det har arrangert store demonstrasjoner i mange land.

Attac krever at Norge skal delta i arbeidet med ny FN-traktat som beskytter mennesker mot store selskaper som bryter menneskerettighetene. Foreløpig har Skogens departement og Norge valgt å stå utenfor, selv om dette vil skape en mer rettferdig globalisering og positivt internasjonalt samarbeid.

Attac-bevegelsen er internasjonal og arbeider både i Norge og andre land i nært samarbeid med folkevalgte, fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner for rettferdige og bærekraftige internasjonale handelsavtaler! Attac har ikke alle svar på hva et framtidig rettferdig og bærekraftig handelssamarbeid må bestå av. Derfor inviterer vi alle som ønsker å bidra i utvikling av slik politikk om å fremme sine forslag på folketshandelsavtale.no

Vi avslutter med å si oss veldig enig med det Skogen skriver om at «Skal verden fortsette å høste gevinsten av globalt økonomisk og handelspolitisk samarbeid, må verdens regjeringer arbeide for å forhindre økende ulikhet og sikre bedre fordeling.» Vi synes det er synd at regjeringen hun representerer ikke bidrar til dette.

Henni Rødland, Lene Hansen, Tunne Torstveit, Inger Høgenes, Janet Pedersen, Torolf Aanonsen, Tor-Olav Bergwitz, Erik Gjendem og Paul Magnus Gamlemshaug (medlemmer Attac Aust-Agder)

Lise Rødland