Pressemelding Attac Norges landsmøte 2017:

Attac Norge samler seg til landsmøte denne helga i en krisetid for globaliseringen. – Veien videre for globalisering gjennom internasjonale avtaler er nå i limbo, sier Attac-leder Petter Slaatrem Titland som stiller til gjenvalg for sin 4. periode.

– Internasjonale avtaler er i skvis mellom kritikken fra den globale solidaritets- og miljøbevegelsen på den ene siden og en usunn nasjonalistisk motstand mot resten av verden på den andre siden.

Tilhengerne av nyliberal handelspolitikk vil gjerne klumpe sammen denne kritikken, men man skal være ganske politisk fargeblind for å ikke se forskjell på «Mennesker og miljø foran profitt» og «America First». Den folkelige motstanden mot udemokratiske handelsavtaler er stor, og det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere å få disse avtalene gjennom, fortsetter han.

En vei ut

Attac mener at internasjonale avtaler er helt nødvendige for å nettopp sette mennesker og miljø foran profitt. Klimaendringer og skatteparadis er eksempler på ting som ikke kan bekjempes alene av enkeltland, men krever forpliktende internasjonalt samarbeid.

– Folk reagerer på hemmeligholdet og de udemokratiske beslutningene bak handelsavtaler. Det går an å gjøre noe med. Det er første steg på veien for en demokratisk globalisering som ikke bare vil tjene storselskaper og investorer, sier Titland.

– En globalisering som ikke setter mennesker og miljø foran profitt har ingen fremtid.  Veien videre er demokratisering av globaliseringen. Da kan globaliseringen leve og vi kan løse globale problemer. Alternativet er Trump og Le Pens snevre nasjonalisme som setter mennesker opp mot hverandre.

Lederne blir lengre i Attac

Benedikte Pryneid Hansen var den eneste lederen i Attac som satt lengre enn to perioder. Hun satt i fire år, og nå starter også Titland på sin fjerde periode som Attac-leder.

– Attac har blitt mer voksen med årene, og vi jobber for å lage rammene for at folk blir værende i organisasjonen, sier Titland.

Attacs 16. landsmøte er 4. og 5. mars på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo.

Pressekontakt:
Leder: Petter Slaatrem Titland
Telefon: 95038128
petter.st@attac.no