Det har vært usikkerhet rundt hva Trumps handelspolitikk egentlig innebærer, men nå begynner ting å lekke ut.
Foto (CC-BY-SA): Gage Skidmore fra Peoria, AZ, USA via Wikimedia Commons

I Trump-administrasjonen er det delte meninger om TTIP og uklarheter angående TISA. I mellomtiden skylder USA på EU for at TTIP gikk i vasken.

Lager ny modellavtale

I forkant av presidentvalget i USA lovte Trump at han skulle forhandle frem nye og bedre handelsavtaler, men utdypet ikke hva han spesifikt mente med dette og hva han tenkte å gjøre annerledes. Nå har det kommet frem en liste med 20 ulike punkter på hva Trump-administrasjonen har planer om å prioritere når nye avtaler skal forhandles frem.
Handelssekretær Wilbur Ross sier at listen ikke er uttømmende når det gjelder hva som skal inn i fremtidige bilaterale handelsavtaler, men at det er prinsipper som skal gjelde for samtlige av dem. Ifølge Ross er dette for å slippe å begynne på blanke ark hver gang man skal utarbeide en ny avtale, og fordi det vil gjøre det lettere å forhandle.

«Det beste forhandlingskortet er å kunne si at: jeg kan ikke forandre dette fordi det er offisiell politikk, som vi også har i ti andre handelsavtaler», uttaler Ross.

Uenigheter om virkemidlene

Det er likevel delte meninger i Trump-administrasjonen om hva som skal inn i handelsavtaler for at de skal gagne USA mest mulig. Derfor er det noe uklart hva de faktisk har tenkt til å foreta seg, men det er bred enighet om at et av målene er å iverksette tiltak for å bringe den økonomiske situasjonen tilbake til et tidligere nivå, blant annet ved å øke antall amerikanske arbeidsplasser innenfor industrien.
Det har også vært uenigheter om konkrete punkter på listen. Handelsrådgiver Peter Navarro har rettet bekymring mot det som omhandler reduksjon av handelsunderskudd, og hevder at hvis dette innebærer å dempe importen kan det føre til konsekvenser som økte priser og færre valgmuligheter for forbrukerne.

Åpner for nye TTIP-forhandlinger

Robert Lighthizer er nye handelsrepresentant for USA.
Foto (CC-BY-SA): Office of the President-elect via Wikimedia Commons

Listen ble forberedt i forkant av forrige ukes høring i Finanskomiteen om nominasjonen av Robert Lighthizer som USAs nye handelsrepresentant. Han svarte i den forbindelse på en rekke spørsmål fra medlemmer fra Senatets Finanskomité angående TTIP og TISA. Han uttelukker ikke at TTIP-forhandlingene kan gjenopptas, men lar det stå åpent hva han mener om TISA. I spørretimen vektla Lighthizer at eventuelle forhandlinger med EU om TTIP må vente til slutten av året på grunn av flere parlamentsvalg i ulike EU-land, blant annet i Frankrike og Tyskland.

På spørsmål fra komitemedlem Wyden om TTIP svarte Lighthizer: «Jeg forstår at TTIP-forhandlingene er et ønske om å redusere eller eliminerer barrierer for amerikansk eksport inn i EU. Selv om USA gjorde fremskritt mot dette målet var det en rekke utfordringer som ikke kunne bli løst.»

Gjør EU til syndebukk

Det kan virke som om Lighthizer forsøker å legge skylden på EU for at TTIP-forhandlingene ble stanset. Likevel påpekte han at han ser fram til å fortsette prosessen mot en handelsavtale med EU, selv om det er usikkert om, når og hvordan man vil få til dette. Han er åpen for å utforske hvordan man kan løse barriereutfordringer og utvide handelen med unionen, samt med enkelte medlemsland.

Peter Navarro er en av dem som har uttalt at TTIP er en død avtale. Dette synet deler han ikke med Trump-administrasjonen som formelt sett ikke har tatt stilling til spørsmålet. Heller ikke med Lighthizer som har en mer vennskapelig tone mot EU enn både Trump og mange av hans rådgivere.

TISA

Det ble også rettet spørsmål til Lighthizer om hvordan han stiller seg til TISA. Dette var noe han ikke tok stilling til, og lot det stå åpent hvorvidt USA vil være med på TISA-forhandlingene i fremtiden. Han vektla at amerikanske tjenester er innovative og nøkkeldrivere i amerikansk økonomi og at det derfor er viktig med økt eksport av disse.

På spørsmål om han kunne forplikte seg til å avslutte TTIP- og TISA-forhandlingene, svarte Lighthizer at han nøye skal gjennomgå alle tidligere forhandlinger for å så konsultere med komiteen om videre forløp. Han påpekte flere ganger at per dags dato er ikke EU i stand til å forhandle om noen handelsavtale på grunn av kommende europeiske parlamenstvalg.

Optimisme fra Tyskland

Merkel har også gitt uttrykk for at hun ønsker en gjenopptagelse av TTIP-forhandlingene. Selv om hun erkjenner at forhandlingene har strandet, har hun uttalt at Tyskland kommer til å fortsette å forhandle frihandelsavtaler med amerikanerne.

«Jeg er sikker på at vi en dag vil komme tilbake til dette», sa Merkel under en pressekonferanse i slutten av fjoråret.

Selv om det kan bli vanskelig i perioden med Trump som president, virker det som om TTIP-forhandlingene en dag kan komme til å fortsette. Blir det kanskje allerede i 2017?