Logoer: Norsk redaktørforening, Transparency International Norge, Kommunikasjonsforeningen, Norsk Presseforbund[pl_alertbox type=»default» closable=»yes»]Uttalelse fra Attac Norges styre. Vedtatt 1. april 2017.[/pl_alertbox]

Attac Norge støtter forslaget til lobbyregister fremmet av Transparency International, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Kommunikasjonsforeningen.

Lobbyregisteret skal gjelde for lokale, regionale og nasjonale offentlige institusjoner.
• Registreringen må være obligatorisk
• Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involert i forberedelsene må registreres
• Politikeren som møter lobbyisten må registreres
• Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer
• Formålet med kontakten må oppgis, det vil si hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder
• Registeret må være elektronisk søkbart for alle