Nestleder i Attac, Joakim Møllersen, spør utenriksminister Børge Brende om TISA-avtalen.

Et halvt år har gått siden forrige forhandlingsrunde for TISA-avtalen. Ingen vil si om avtalen er død eller levende.

LANSERING: Se Attacs nye animasjonsfilm «TISA på 5 minutter» her!

EU-kommisjonen har ikke TISA-avtalen blant sine prioriteringer for 2017. USA har ikke sagt hva de vil gjøre. Krangel om personvern-regler i avtalen er fortsatt uløst.

Hva har skjedd? Hva kan vi vente oss nå?

Våren 2016: Det stormer rundt TTIP-avtalen mellom EU og USA. Men TISA-landene har arbeidsro.

Optimismen rår, også blant norske myndigheter. «Vi blir ferdige i løpet av året», var beskjeden i fjor. Mange av avtaletekstene skulle bli ferdige allerede til sommeren.

Sommeren 2016. Avtalen begynner å slå sprekker. «EU er tydelig ute av sync», sa en høyrang handelsbyråkrat til Politico. USA mente at EU ikke var «ambisiøse nok», og beskyttet for mange av tjenestene i avtalen.

I juni kom forbukerorganisasjonene hardere på banen. USA hadde nettopp fremmet et forslag som gir selskaper rett til å selge personsensitiv informasjon ut av EU. Forslaget truer europeisk personvernlov.

Men optimismen levde videre. Forhandlingene fortsatte på sommeren, og flere land var villig til å fire på beskyttelsen av egne tjenester, deriblant Norge. Den internasjonale lobbyorganisasjonen for næringslivet, Global Services Coaliton, presset på for at landene skulle bli ferdige i 2016. På listen over krav finner vi kravet å «minimere politisk handlingsrom».

På høsten kom flere nye lekkasjer, denne gangen via Greenpeace. Nok en gang kom uenighetene om personvern fram i lekkasjene. I mellomtiden raknet TTIP-avtalen. Likevel kunne Bloomberg melde at USA så for seg at TISA-avtalen ble ferdig i løpet av året.

Presset fra personvernorganisasjonene ble større. I oktober lanserte over 20 forbrukerorganisasjoner et opprop mot personverntrusselen i TISA-avtalen.

Først ble ministersamlingen i desember avlyst. Så ble forhandlingsrunden i februar ble avlyst, fordi verken EU landene internt eller TISA-landene generelt klarte å bli enige om reglene for dataoverføringer i avtalen.

På høsten begynte ryktene å svirre. «EU kommer ikke til å klare det», sa kilder fra næringslivet til Politico. En TISA-avtale uten EU ble nevnt som en mulighet.

Så ble Donald Trump valgt som president. TISA-avtalen er som skapt for Trump og hans venner innenfor finansindustrien. TISA blir Trumps avtale, skrev Attac i Dagens Næringsliv etter valget. Siden den gang har ikke USA sagt verken ja, tja eller nei til TISA-avtalen.

Da USAs nye handelssjef Robert Lightizer ble spurt om TISA i mars, sa han bare at «amerikanske tjenester er innovative og nøkkeldrivere i amerikansk økonomi», og at økt eksport er viktig for USA.

Trump-regjeringen publiserte i mars en redegjørelse for handelspolitikken. Innenfor eksportfeltet var kun to sektorer nevnt: landbruk og tjenester. USA ønsker å prioritere handelsavtaler mellom to land, såkalte bilaterale avtaler. Samtidig er de under massivt press fra næringslivet, som har jobbet i årevis med TISA-avtalen.

USAs handelssjef Lightizer sa også at USA ville vente med å ta en avgjørelse om TISA-avtalen til flere europeiske parlamentsvalg var over. I følge kilder nær EUs forhandlere, vil EU vente til valgene i Frankrike og Tyskland før de vil prøve å løse personvernkonflikten i TISA-avtalen.

Akkurat nå holder justisdepartementet i EU på å avgjøre om handelsdepartmentet har lov til å inkludere lover som begrenser personvern i en handelsavtale.

I mai utnevner USA sin neste ambassadør til EU. Det første møtet mellom EU og USA på diplomatnivå er ventet i mai eller juni. Næringslivet lobber intenst for at avtalen ikke skal legges død, ifølge Politico.

Mens det i høst var snakk om en TISA-avtale uten EU, snakkes det nå om en TISA-avtale uten USA, men med Kina.

TISA-tilhengerne har blitt drevet fra skanse til skanse gjennom hele debatten om avtalen. Hemmelighold, angrep på demokrati, offentlige tjenester og personvern har vært temaene tilhengeren av TISA-avtalen måtte forsvare i årevis. Alt presset på TISA-landene har slitt på forhandlingene.

Vi holder trykket oppe mens TISA-tilhengerne forbereder sitt neste trekk.

Petter Slaatrem Titland