Attacs leserinnlegg i Adresseavisen

Det er på tide å innføre et lobbyregister. Et lobbyregister handler om å skape tillit og åpenhet. Kystad-saken har skapt en stor debatt rundt lobbyvirksomhet i politikken og grensene mellom politikk og næringsliv. Fordi det er mange gråsoner.

Å være lokalpolitiker er ikke en heltidsjobb, og innebærer at politikere i bystyret har jobber ved siden av sine politiske verv, også innenfor næringslivet. Dette er ikke til å unngå. Men desto viktigere er det å skape åpenhet rundt interesser og eventuelle interessekonflikter for politikere. Å «lobbe», forsøke å påvirke politikere, er en viktig del av demokratiet. Problemene oppstår med hemmelighold, interessekonflikter hos politikere og påvirkningshandel. Med et lobbyregister vil det være mulig å få vite hvem og hvilke selskaper som har tilganger og slik skape åpenhet om hvordan politikken vår utformes og hvem som påvirker den. Et forslag om lobbyregister har blitt foreslått tidligere i Trondheim kommune, men forslaget gikk ikke igjennom. Igjen er et nytt forslag på bordet. Vi håper at det ikke trengs flere Kystad-saker før våre folkevalgte politikere tar tak og denne gangen stemmer for et slikt forslag. Et lobbyregister handler ikke om å spre usikkerhet rundt troverdigheten eller påliteligheten til våre folkevalgte politikere.

Tvert imot, det handler om å styrke troverdigheten og tilliten til politikere og offentlig institusjoner, og dermed vil vi også kunne styrke demokratiet i Norge.

MATHILDE DAHL
2. nestleder Attac Norge

Innlegget stod på trykk i Adresseavisen 11. mai 2017

Mathilde Dahl