Faksmile av innlegget i KlassekampenPolitikere griper til jussen for å stanse et skifte i nyere norsk velferdspolitikk.

Profitten skal ut av barnehagene, men Kunnskapsdepartementet mener det er ulovlig. Fylkesmannen i Trondheim erklærte forrige uke at kommunene bryter loven ved å favorisere ideelle barnehager foran kommersielle. Rødt og SV vil endre loven. Arbeiderpartiet vil redusere mulighetene for profitt og stille flere krav slik at sektoren blir mindre egnet til profittjakt.

Attac har et minstekrav i saken. Dette vil ikke løse problemet, men bidra til å øke presset for å stanse profitten i velferden.
Kommunene kan kreve rapporter fra selskapene de gir penger til for å drive barnehager og annen velferd. En enkel rapportstandard kan kreve informasjon om hvor selskapet er registrert, om de sender penger ut av landet og hvor de betaler skatt. En såkalt «land-for-land-rapportering» skal avdekke bruk av skatteparadis. Den kan fint brukes på kommunalt nivå for å avdekke snusk.

Man vil ikke kunne hindre profitt i velferden, men man vil med en gang se hvem som sender penger til skatteparadis. Informasjonen vil være til hjelp i debatten om profitt i velferden, og kan i neste omgang være viktig informasjon når partiene skal stramme inn kravene til alle som tar oppdrag for fellesskapet.

Rapporteringen kan til og med bidra til selvekskludering. Selskaper som har mye å tape med å legge informasjonen på bordet vil se seg om etter andre steder å tjene penger. Slik vil du også se et klart skille mellom de små private familiebarnehagene og de store velferdskonsernene.

Dette tiltaket er med moderat enn Rødt og SVs, men er en håndsrekning til høyresiden, hvis de vil ha troverdighet i arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging. Tiltaket vil også hjelpe Arbeiderpartiet med å finstille kravene som skal hindre misbruk av offentlige midler.

Publisert i Klassekampen 23. juni 2017