Attac Norge er tilstede i Hamburg når det 7. og 8. juli arrangeres G20-møte* for stats- og regjeringssjefer. Norge er invitert som gjest og representeres ved Erna Solberg. Over 100.000 mennesker er ventet å protestere i gatene.

Vert for møte, Angela Merkel, har vektlagt det hun kaller frihandel og internasjonalt samarbeid. Det forventes at JEFTA-avtalen mellom EU og Japan vil komme nok et skritt nærmere signering i Hamburg. JEFTA er en reguleringsavtale mellom EU og Japan hvor landene vil forplikte seg til å underlegges overnasjonale tvistedomstoler hvor utenlandske selskaper kan saksøke statene for tapt framtidig profitt (ISDS). Hvor helsetjenester og andre velferdstilbud som har blitt privatisert eller anbudsutsatt ikke kan tas tilbake under demokratisk kontroll.

– Det er et grunnleggende demokratisk problem når verdens mektigste politikere forskanser seg til hemmelige samtaler hvor de vil forhandle avtaler og diskutere politikk som de i liten eller ingen grad har diskutert med velgerne, sier Attacs nestleder Joakim Møllersen.

JEFTA-avtalen har mange likhetstrekk med den mye kritiserte TTIP-avtalen mellom EU og USA. I Sverige har en underskriftskampanje mot JEFTA satt i gang forrige uke samlet over 5000 underskrifter. Til tross for sterk folkelig kritikk mot TTIP og TISA legger EU ikke om handelspolitikken.

– Med et slikt utgangspunkt er det liten sjanse for at vedtakene som treffes også på andre områder vil være til fordel for folk flest, legger Møllersen til.

Attac vil være til stede med aktivister fra flere land. Vi vil demonstrere for å holde transnasjonale selskaper ansvarlige for brudd på menneskerettighetene, i tråd med en arbeidsgruppe i FN, noe sittende regjering har jobbet imot. Vi vil kreve gjennomsiktighet i det internasjonale banksystemet, og at innbyggerne og velferdsstatene ikke skal betale prisen for en råtten finansnæring som ikke fungerer.

– Skal man komme fram til internasjonale løsninger som kommer flertallet av innbyggerne til gode er det en forutsetning at utfordringene debatteres åpent både før under og etter slike møter. Sosiale bevegelser, fagforeninger og sivilsamfunnet holdes utenfor når G20-lederne møtes. Når politikere vegrer seg for å diskutere viktige internasjonale tema vil også avgjørelsene de tar mangle demokratisk legitimitet, sier Møllersen.

Pressekontakt for Attac Norge vil være første nestleder Joakim Møllersen som kan kontaktes på joakimm@gmail.com. Han vil være til stede i Hamburg under møtet og noen dager før og etter.

 

* G20 er et uformelt forum for drøfting av økonomiske problemstillinger. I forumet deltar ledende industrialiserte land og ledende utviklingsland. Medlemmene er de 19 statene Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA samt EU. I tillegg inviteres IMF, Verdensbanken, OECD, FN og Financial Stability Board jevnlig.