Demonstrant bærer plakat med "Europe where are you? (I feel disappointed)"
Demonstrasjon i Catalonia 3. okt 2017 Foto: Axel Fjeld

Attac Spania vil uttrykke sin absolutte avvisning og sinne over de alvorlige hendelsene i Catalonia 1. oktober og dagene før. Dette må sees i sammenheng med de spanske sentralmyndighetenes vilkårlige undertrykkelse av sivilbefolkningen. Attac Spania krever at de som har utført og oppfordret til dette må stilles til ansvar politisk.

Attac har lenge advart om den autoritære vendingen i Partido Popular-regjeringen, spesielt siden vedtaket om den såkalte kneblingsloven som har kriminalisert retten til å uttrykke sin mening og å demonstrere, og er grovt overtramp mot menneskerettigheter.

I går gikk det utover en forsvarsløs befolkning som hadde et eneste krav, å få bestemme over sin framtiden gjennom stemmeurner og på fredelig vis. Tidligere har det vært i Murcia, Andalusia og Madrid. Denne autoritære vendingen påvirker alle borgere og reiser tvil om den demokratiske opprettholdelsen av lov som den skulle ha stadfestet.

Attac Spania krever:

  • Fjern kneblingsloven
  • At alle politi- og politiske ledere som er ansvarlige for dette må gå av, og at de rettslige avgjørelsene som har ført til situasjonen i Catalonia oppheves
  • Politisk handling for å skape dialog og finne en demokratisk løsning på kravene fra den katalanske befolkningen.

ATTAC Spania, 2. oktober 2017