TISA-avtalen forhandles fram bak lukkede dører og dokumentene som viser hva forhandlerne legger på bordet i vårt navn er unntatt offentlighet. Så hemmelige er disse tekstene at de har blitt holdt skjult selv for våre folkevalgte politikere på Stortinget. Noen av dokumentene er til og med merket med at de ikke skal offentliggjøres før fem år etter at avtalen har trådt i kraft.

TISA Reading Room OSLO er inspirert av tilsvarende aksjoner i blant annet Berlin arrangert av Greenpeace.  Foto: Greenpeace / Ex-Press / Michael Würtenberg

Men forhandlingene om TISA er noe som angår oss alle. Avtalen er nesten altomfattende og berører en mengde samfunnsområder, fra helse, utdanning, jernbane og post til vann og kloakk, gruvedrift, media, bank og finans. Sivilsamfunnet, fagbevegelsen og miljøorganisasjonene er svært kritiske til TISA og advarer mot avtalens konsekvenser for demokratiet og for miljø, arbeidstakerrettigheter, personvern og retten til velferdstjenester som helse og utdanning.

Heldigvis har det kommet mange lekkasjer fra forhandlingene de siste tre årene. Dette har gitt oss betydelig informasjon om TISA-forhandlingene som vi ellers ikke ville hatt. De lekkede dokumentene bekrefter at TISA vil gradvis krympe det politiske handlingsrommet og den demokratiske friheten til å velge hvordan vi vil organisere samfunnet vårt i framtiden.

TISA-lekkasjer i Oslo sentrum

I protest mot det udemokratiske hemmeligholdet arrangerer Attac og Folkeaksjonen mot TISA aksjonen TISA Reading Room OSLO. Torsdag 30. november setter vi opp et leserom på Jernbanetorget midt i Oslo sentrum hvor vi vil legge fram de lekkede forhandlingsdokumentene slik at interesserte borgere og politikere selv kan lese tekstene og få innsyn i hva som blir forhandlet bak vår rygg.

Tekstene er skrevet på et komplisert juridisk språk, så derfor vil det være folk tilstede i leserommet som kan forklare og svare på spørsmål. Sammen med forhandlingsdokumentene vil vi legge ut informasjonsbrosjyrer og en mer dyptgående analyse av hvilke konsekvenser TISA vil få for helse- og omsorgstjenestene våre.

Ikke minst, så har vi invitert en rekke gjester som vil informere om TISA og stille til intervju. Vi kan friste med et spennende program.

 

Får du ikke kommet innom, så fortvil ikke; vi streamer live på Facebook underveis. Følg med her.

En global bevegelse for åpenhet

TISA Reading Room OSLO er inspirert av lignende aksjoner som Greenpeace arrangerte i 2016 i Geneve, Berlin og Bern. Reading Room-aksjonene er et alternativ til det såkalte leserommet i EU hvor et knippe utvalgte politikere gis tillatelse til å lese TISA-tekstene i et lukket og strengt bevoktet rom i Brussel – men uten lov til å ta notater eller fortelle velgerne og offentligheten hva de har lest. I TISA Reading Room OSLO gjør vi det motsatte: vi legger alle de hemmeligstemplede tekstene vi har fått fatt i ut i det offentlige rom og åpner dørene for allmennheten.

Demokrati trenger åpenhet og opplyst debatt. For at vi som borgere og våre folkevalgte skal kunne være i stand til å gjøre oss opp en mening og kunne påvirke og ta informerte beslutninger om hvilket samfunn vi vil ha i framtiden, må vi må ha direkte innsyn i tekstene som viser hva det forhandles om på våre vegne.

TISA Reading Room OSLO vil stå på Jernbanetorget, utenfor Østbanehallen, fra klokken. 11 til 17. Alle er velkommen til å ta turen innom for å lære mer om TISA, se de hemmeligstemplede dokumentene, eller bare for en kopp kaffe og en prat!

Camilla Hansen