I dag, torsdag 30. november legges de lekkede og hemmeligstemplede dokumentene fra TISA-forhandlingene frem i en aksjon på Jernbanetorget fra kl. 11:00.

Attac og Folkeaksjonen mot TISA arrangerer «TISA Reading Room Oslo» for første gang i Norge. Målet er å legge press på regjeringen for mer åpenhet i handelspolitikken ved å legge frem dokumenter regjeringen ikke vil dele med offentligheten.

– Vi får vite mer fra Wikileaks enn vår egen regjering. For å få en bedre debatt om handelsavtaler stiller vi ut lekkede avtaletekster, sier Mathilde Dahl, nestleder i Attac.

I alt blir 304 sider med tekst gjort tilgjengelig. Arrangørene skal hjelpe til med å forklare hvilke politiske konsekvenser avtalen vil få. Avtalen blir forhandlet fram av Utenriksdepartementet. Stortingsrepresentantene får ikke vite innholdet før de skal stemme ja eller nei til en ferdigforhandlet avtale.

– Handelsavtalene er skrevet i et språk bare forhandlerne forstår. Det er et demokratisk problem. Vi er her for å tyde avtalen og for å vise hva stortingsrepresentantene ikke får tilgang til å lese før avtalen er ferdigforhandlet, sier Dahl.

Gjester: Forfatter Knut Nærum kommer 15:30 for å lese opp deler av avtalen og kronikker han selv har skrevet om TISA. Her må noen ha sagt: «føkk de ufødte; hva har de noensinne gjort for meg?», skriver Knut Nærum i et innlegg om TISA på dagbladet.no fra mai 2016.

I tillegg kommer nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen og nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim for å holde appell og å svare på spørsmål fra arrangørene.

Bakgrunn: Norge har deltatt i forhandlingene om en handelsavtale om tjenester (TISA) siden 2013. Avtalen forhandles frem mellom EU, USA, Norge og 21 andre land. Forhandlingene startet i 2013. Stortinget ble informert gjennom tre setninger i statsbudsjettet 2014. Selve forhandlingene og innholdet i dem er hemmelig. Det lille vi vet er det ulike myndigheter forteller offentlig, og det vi finner ut gjennom lekkasjer av forhandlingsdokumenter til WikiLeaks og Greenpeace. Det regjeringen forteller om avtalen og det lekkasjene viser er svært forskjellig. Sivilsamfunnet, fagbevegelsen og miljøbevegelsen har stilt seg sterkt kritiske til avtalen, og advarer mot konsekvensene for demokratiet, miljøet, arbeidstakerrettigheter og velferdstjenester.

Tid og sted: 11:00 til 17:00 foran Østbanehallen.

Pressekontakt: Mathilde Dahl, nestleder i Attac Norge tlf: 41 43 33 79, mathilde@attac.no

Arrangør: Attac og Folkeaksjonen mot TISA.

Tilsluttede organisasjoner:

  • Oslo Nei til EU
  • Ungdom mot EU
  • Spire
  • Handelskampanjen
  • For Velferdsstaten

 

Aksjonen er inspirert av lignende aksjoner, arrangert av Greenpeace i Berlin, Geneve og Bern.

Lise Rødland