Petter Slaatrem Titland er utvist til Brasil fra Argentina der han skulle delta på WTO-toppmøtet. Dette skjer etter at Argentina uten noen offisielt oppgitt grunn har trukket akrediteringen hans til WTO-toppmøtet. Totalt 63 personer ble utestengt, men flere har etter press fra hjemlandet fått tilbake akreditteringen. Norsk UD har ikke klart dette.

Tilsvarende utestengelse av sivilsamfunnet har aldri skjedd før i WTOs historie, og blant annet Financial Times kaller utestengelsen en «skamplett for WTO» og FTs handelsredaktør sier på Twitter «This is silly…». EUs handelskommisær Cecilia Malmstrøm har i et offentlig brev til Argentina sterkt kritisert utestengelsen. WTO selv har også forsøkt å få argentinske myndigheter til å snu.

Ingen har fått noen klar begrunnelse fra argentinske myndigheter om hvorfor deres akkreditering er fjernet, men på egne nettsider hevder de at dette er på grunn av sikkerhetshensyn og at de som er nektet adgang til toppmøtet har «oppfordret til vold og vil spre kaos». Påstandene er rent oppspinn fra argentinske myndigheters side. Det blir tydelig når man ser de som er nektet adgang. Her finner man blant annet internasjonale fagforeningsparaplyer, det belgiske samarbeidsorganet for bistandsorganisasjoner 11.11.11, Friends of the Earth International (Naturvernforbundets internasjonale paraply), Veterinærer uten Grenser, den tyske avdelingen av hjelpeorganisasjonen Oxfam, samt en rekke forskere og akademikere. Påstanden om Attac som sikkerhetstrussel har ingen rot i virkeligheten. Titland ble på flyplasssen informert på følgende måte om grunnlaget:

You know why

Look at your website

Det står selvfølgelig alle fritt til å gjøre i jakten på oppfordringer til vold og kaos…

Til Reuters sier en talsperson for det argentinske utenriksdepartementet at de finner de svartelistede personene og organisasjonene «mer forstyrrende enn konstruktive» og at det er på det grunnlaget de er utestengt.

De innrømmer altså åpent at disse organisasjonene utelukkes fordi de er kritiske til sider ved global handelspolitikk og dermed vil «forstyrre» forhandlingene.

Akkurat nå

Titland er nå i Sao Paulo, Brasil, med politiordre om at hans kal sendes til Florianópolis (også i Brasil, og byen han reiste inn fra).

Titland fikk advokathjelp fra den argentinske menneskerettighetsorganisasjonen «Centro de Estudios Legales y Sociales» (CELS) og rettet en formell klage på utvisningen. Da framskyndet grensekontrollen utvisningen, slik at han ble sendt ut av landet før det kunne komme en dommeravgjørelse. Derfor er han nå sendt via Sao Paulo, istedenfor til Florianópolis som var den opprinnelige beskjeden.

Utenriksministeren er nå i Buenos Aires, og vi avventer nå hva UD vil gjøre. Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Senterpartiet)  er også i Buenos Aires nå, og er orientert om utvisningen av Titland (som hun kjenner) og har spurt utenriksministeren om saken.

Titland fikk først denne beskjed om at akkreditteringen hans var trukket tilbake etter at han hadde reist fra Norge, og valgte derfor å reise videre fra Brasil til Argentina som planlagt. Han hadde ikke fått offisiell beskjed om at han var nektet innreise. Han landet kl 16:40 lokal tid (det er 4 timers forskjell fra Norge) og ble holdt igjen i passkontrollen. Han ble holdt i over en time uten noen klar beskjed i det hele tatt. Så ble han bedt om signere papirer, men nektet dette uten advokat eller representant fra ambassaden tilstede.
UD og ambassaden er orientert, men har ikke klart å løse saken. Argentinske menneskerettighetsaktivister fra Amnesty og CELS har også prøvd å hjelpe til i kontakt med immigrasjonsmyndighetene, og mener at måten dette skjer på ikke er i tråd med argentinske lover.