WTO-toppmøte er over. Det ble ingen slutterklæring, men i de mange erklæringene som kom på tampen av møtet har landene flagget sine interesser.

Norge kjemper for å få «elektronisk handel» inn i WTO. Regler for såkalt «e-handel» er regler som kommer til å forme den digitale økonomien i det 21. århundre. Før vi har hatt en ordentlig offentlig debatt, og før landene har utviklet sin digitale industripolitikk, vil Norge og TISA-landene begynne å skrive regelverket.

Nå har TISA-landene fått med seg et knippe land og publisert en uttalelse i på toppmøte i Buenos Aires. Nigeria er det eneste afrikanske landet som støtter uttalelsen. Kampen mot et prematurt internasjonalt regelverk i den digitale økonomien har vært en av hovedprioriteringene til utviklingslandene under forhandlingene i Buenos Aires.

TISA-landene har lovet å holde et første møte om e-handel første kvartal over nyttår. Målet deres er å starte forhandlinger i WTO. Dataindustrien jobber på spreng for å utforme politikken på dette feltet. Ingen enkeltindustri lobber mer enn IT-industrien.

Vi trenger en offentlig debatt om hvilke regler som skal styre den digitale økonomien. Hvordan ivareta personvern og nasjoners sikkerhet? Hvordan utvikle egen industri? Hvordan beholde og utvikle nye offentlige tjenester, basert på framtidens teknologi? Hvordan sørge for teknologioverføring og kunnskapsutveksling mellom rike land og land i Sør?

  1. Les også: Telefonalarmen ringer for det 21. århundre

Vi har dårlig tid til å utvikle ny politikk på dette området. Det er bare for oss å sette i gang!

Ellers litt viktige WTO-oppdateringer på Twitter:

 


 

 

 

Petter Slaatrem Titland