Nicolai Astrup var raskt ute med en arbeidsbeskrivelse etter han ble utviklingsminister. Vi er tilbake i det 21. århundre. Bærekraftsmålene er med. I tillegg nevner han kjente temaer for denne regjeringen, som økonomisk vekst og mindre politisk styring av handelen, private investeringer og vern av regnskog.

Faksimile innlegg i Dagsavisen

Som vi kunne vente av en regjering uten utviklingsminister brukte tidligere utenriksminister Børge Brende fire år på å konsentrere bistanden der Norge hadde næringslivsinteresser, før han ble leder for Verdens Økonomiske Forum. Nå forventer vi at utviklingsministeren bryter Brendes linje hvor bistand ble en brekkstang for de rikeste.

Selv om Norge har en stor bistandsportefølje, forventer vi at ministeren tar stegene forbi symptombehandling av økonomisk ulikhet. For Attac er kampen mot skatteparadis kroneksempelet på hvordan man kan bekjempe de strukturelle årsakene til ulikhet. Her er det bred enighet i Stortinget og prosjekter som ligger på vent. Skatt er et felt Norge har troverdighet på internasjonalt.

Hva kan Norge gjøre for økt åpenhet?

«Vi lever i en verden hvor noen dører kan lukke seg, dersom vi åpner noen her hjemme»

svarte Astrup på et seminar med ulikhetsforskeren Gabriel Zucman i høst.

«Vi kan tape ganske mye som pådriverland hvis vi beveger oss helt foran i heatet. Det kan skade saken»

, sa han.

På samme seminar argumenterte Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen for at Norge skulle få et åpent eierskapsregister, slik at det skal bli vanskeligere å gjemme seg bak falske postboksselskaper i skatteparadis.

«Du må gjerne klappe for det, men det er et spørsmål om å skyte seg selv i foten»

, svarte Astrup.

Hvis Astrup vil forandre mening ettersom han setter seg inn i disse sakene, er det bra. Den viktigste grunnen til å trekke fram disse sitatene er at det er viktig for Astrups politiske motstandere å være klar over denne holdningen i deler av Høyre.

Astrup har markert seg som en dyktig politiker, og tilhører en generasjon gode konservative i Høyre. Med seg har han kanskje de beste i klassen, utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen, som er ny næringsminister. Dersom handel skal være et verktøy for utvikling bør utviklingsministeren få et mandat både når Søreide Eriksen og Røe Isaksen skal forhandle handelsavtaler.

Handelspolitikken og skattepolitikken kan bekjempe de strukturelle årsakene til ulikhet, også på gode konservatives premisser.

Leserinnlegg i Dagsavisen 23. januar 2018