illustrasjonfoto

Satsing på effektiv bistand?

Leserinnlegg Stikkord: , , , ,

De følgende to fanere endrer innholdet under.
Aksel Nærstad
Aksel Nærstad er styremedlem i Attac Norge og koordinator for det internasjonale More and Better Network som jobber med landbruk og utvikling.
Aksel Nærstad

Siste innlegg fra Aksel Nærstad (se alle)

Det er flott at den nye utviklingsministeren, Nikolai Astrup, går så klart ut med prioritering av FNs bærekraftsmål som han gjør i sin artikkel i Dagsavisen 18. januar. Det lover godt.  Men vil han gå inn for å satse på den mest effektive bistanden for å nå mange av bærekraftsmålene, deriblant å utrydde sult og ekstrem fattigdom? I så fall må det foretas store endringer av prioriteringene av norsk bistand.

Flertallet av de fattige og av dem som sulter i utviklingsland, bor på landsbygda og er knyttet til landbruket. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, slår fast at vekst i brutto nasjonalprodukt for landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom sammenliknet med vekst i andre sektorer. Verdensbanken sier at vekst i brutto nasjonalproduktet som stammer fra landbruket, er minst dobbelt så effektivt i å redusere fattigdom enn vekst i sektorer utenom landbruket. Satsing på landbruket i utviklingsland er viktig også for å nå flere av de andre av FNs bærekraftsmål, bl.a. å utrydde sult.

Norsk og internasjonal bistand bør prioritere landbruket for å nå mange av bærekraftsmålene og for å utnytte bistandsmidlene mest mulig effektivt.  Dessverre gjøres ikke det. På 1970-tallet utgjorde bistand til landbruket omtrent 30% av all norsk bistand til utviklingsland.  I 2016 utgjorde landbruksbistanden 1,26% av den totale bistanden, ifølge Norad.  I 2003 anbefalte det statlig oppnevnte «Bie-utvalget» at støtten til landbruket i utviklingsland burde økes til 15 % av den totale bistanden i løpet av tre år. Det bør igjen settes på dagsorden!  Vi du gå inn for den mest effektive måten å bekjempe sult og fattigdom på, Nikolai Astrup? Vil du gå inn for å øke landbruksbistanden?

 

Innlegget stod på trykk i Dagsavisen 24. januar.