Det er veldig viktig å oppnå sosial rettferdighet i Irak. Med sosial rettferdighet mener vi like rettigheter for begge kjønn til å ta utdannelse, like muligheter for kvinner og menn i arbeidslivet, like rettigheter til å leve et verdig liv, garanterte rettigheter i arbeidslivet, til helseforsikring og rettigheter til pensjon. Siden disse rettighetene er fraværende i det irakiske samfunnet, så har vi blitt motivert til å kjempe for dem.

Vi vil bekjempe all urettferdighet og umenneskelige situasjoner, inkludert barnearbeid hvor barn jobber i fabrikker med sine mødre, for å produsere murstein. For å få til dette er vi nødt til å få på plass en lov som beskytter disse barna fra å bli utnyttet til barnearbeid.

Arbeiderbevegelser overvåker alle overgrep som skjer i arbeidslivet og prioriterer disse i sin kamp mot urettferdighet. Mange slike saker har blitt avslørt i det irakiske arbeidslivet.  Dette inkluderer overgrep mot og trakassering av kvinner i arbeidslivet. Arbeiderbevegelsene kjemper også mot lave lønninger og marginalisering av kvinner i arbeidslivet og manglende andel kvinner i ledende stillinger.

Disse bevegelsene og fagforbundene søker også å oppnå sosiale rettigheter og helsemessige garantier for arbeidere og å bekjempe utilfredsstillende arbeidsforhold i Irak. Vi har fremdeles arbeidere som jobber uten noen rettigheter. De mangler pensjonsrettigheter, nedre og øvre aldersgrense, mangler risikovurderinger ved farlig arbeid, mangler arbeidstidsbestemmelser og mangler helseforsikringer.

Samarbeid i denne kampen er et av de viktigste verktøyene for å bryte barrierer og minske forskjellene i Irak. Vårt mål er å oppnå rettferdighet uten diskriminering i forhold til kjønn, legning eller type arbeid. Derfor holder vi konferanser og arrangerer andre aktiviteter som tar for seg disse temaene. Vi involverer arbeiderbevegelsene og andre aktuelle organisasjoner som kjemper for arbeidernes rettigheter. Vi oppretter spesialiserte team som følger opp arbeidslivsspørsmål med alle deltagende parter. For eksempel har vi egne team for kvinner og ungdom, vi har juridiske team, team for sosialtrygd og for barnearbeid.

Noe av det viktigste vi har oppnådd er etableringen av Forum for Kvinners Fagforbund. Forumet er opptatt av alle sider ved kvinner i arbeidslivet og består av unge yrkesaktive kvinner under 35 år fra hele Irak. Slik kan vi sikre god oppfølging av yrkesaktive kvinners problemer over hele landet og til alle tider
Teksten er oversatt til norsk av Yvonne B. Denneche.
Illustrasjonsfoto (fri bruk): Menn jobber med gjenoppbygging i Ramadi av Ben Barber, USAID

Ruaa Khalaf