USAs handelsminister Robert Lightizer. Foto: Official White House Photo av Evan Walker (kan brukes fritt/PD)

Handelsminister Robert Lightizer sier han skal legge fram nye handelsavtaler neste uke.

Det var i senatets finanskomite at Lightizer annonserte framgangen for Trump-admistrasjonen. TISA-avtalen er en avtalene han lover avklaring på.

Forhandlingene om TISA-avtalen har stått stille siden november 2016. EU og USA er uenig om regler for dataoverføringer, som blir fastsatt gjennom regler for såkalt «elektronisk handel». Verken EU eller USA har vært villig til å inngå kompromisser. USA ønsker en radikal deregulering av datatrafikk. EU har tidligere ikke ønsket å dempe personvernhensynet til fordel for fri flyt av data over landegrenser.

Reglene for datatrafikk er aktuelt i forbindelse med Facebook-skandalen med Cambrigde Analytica, og har neppe bidratt til at EU er mer interessert i å fire på personvernreglene sine.

Om TISA-avtalen sa Lightizer følgende.

  • TISA-avtalen ser vi nærmere på. Spørsmålet er om du gjør ferdig TISA-avtalen, eller om du tar temaene i grupper med likesinnede land som har lyst på en avtale, og hvor man ikke kan ta jordbruket som gissel*

Lightizer refererte antageligvis til den stillestående konflikten i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), hvor utviklingslandene vil forhandle ferdig om jordbrukspolitikken før de starter på nye sektorer som er nedfelt i TISA-avtalen. Utviklingslandene klarte å hindre at blant annet USA, EU og Norge startet forhandlinger om «elektronisk handel» på WTO-toppmøte i desember.

Uttalelsen til Lightizer er likevel vanskelig å tolke. Det kan bety at han vil ta et og et tema fra TISA-avtalen inn i enkeltavtaler, istedenfor å forhandle dem i TISA-avtalen under ett. Men det kan også bety at han heller vil fullføre TISA-avtalen enn å forhandle videre i Verdens Handelsorganisasjon.

Regler for lagring og sending av stordata (sortert under kapittel om «elektronisk handel») er et av USAs øverste prioriteringer i handelspolitikken. USA leter nå etter en handelsavtale hvor de kan lage et regelverk som de ønsker.

Petter Slaatrem Titland