Illustrasjonsfoto regnskogsødeleggelser
Produksjon av soya og beitemark for storfe er de største synderne bak ødeleggelsen av Amazonas, og 70 prosen av investeringene i denne produksjonen kommer via skatteparadis.
Foto : Rainforest Action Network

Hemmelighold, skatteminimering og rettslig effektivitet er med på å lokke stadig flere investorer og selskaper til å plassere sin kapital i skatteparadiser. Mens investorene og enkeltpersonene nyter godt av fordelene ved praksisen, fører det med seg store utfordringer for resten av samfunnet på et økonomisk – og sosioøkonomisk nivå. Mindre kjent er hvordan disse investeringene via skatteparadiser virker som indirekte subsidier til miljøskadelig praksis. På denne måten nærer skatteparadiser til økonomiske aktiviteter som har store negative miljøkonsekvenser for hele verden.

Bak en jungel av tilknyttede selskaper med en base i skatteparadiser verden over, står det igjen milevis med avhogd regnskog og truede fiskebestander. Konsekvensene av den utstrakte bruken av verdens skatteparadiser strekker seg lenger enn de mest åpenbare, slik som mindre statsbudsjetter og økende økonomisk ulikhet.

Over halvparten av all avskoging som finner sted skjer som følge av behovet for større landområder og beitemark – til å kunne produsere palmeolje, kjøtt og soya. Store kommersielle selskaper står i dag for den største andelen av avskogingen, og det er også disse som i utstrakt grad benytter seg av skatteparadisene. Ifølge den brasilianske sentralbanken har, for eksempel, nærmere 70 prosent av all utenlandsk kapital og investeringer i soya- og biffproduksjon i Brasil i årene mellom 2001 og 2011 strømmet gjennom et skatteparadis.

Konsekvensene av ulovlig, uregulert og urapportert fisking er alvorlige og i flere tilfeller reversible. I en tid hvor stadig flere av verdens fiskebestander er preget av overfiske, og står i i fare for å bli utryddet, fører ulovlig fiske ikke bare med seg enorme miljøkonsekvenser, men også til en ekstrem skeivfordeling av verdens fiskeressurser.  Lokale fiskere får sitt livsgrunnlag revet bort under bena på seg når havets ressurser stjeles av fiskebåtene som «gjemmer seg» i skatteparadiser. Ifølge en ny studie publisert av Nature Ecology and Evolution har 70 prosent av de kjente båtene som er tatt i å være involvert i ulovlig fiske på et tidspunkt vært registret i et eller flere skatteparadis. I mange tilfeller er også disse skatteparadisene plassert i land med begrenset kapasitet til å rettsforfølge fiskebåtene.

I jaget på stadig økende profitt og voksende forumer blir ikke bare verdens kapital urettferdig fordelt. Våre felles naturressurser lider og

Foto Greenpeace/ Jeremy Sutton-Hibbert 2008.
så samme skjebne når store multinasjonale selskaper kan skjule sine miljøfiendtlige investeringer, og når fiskebåter kan skjule sin ulovlige praksis i skatteparadiser.

Oda Melina Sæthren Joramo