15. september 2008 kastet konkursen i den amerikanske banken Lehman Brothers verden ut i en økonomisk krise.
10 år senere husker alle krisen. For mange er den fortsatt ikke over. Samtidig virker politikerne å ha glemt hva som skjedde. Bare god politikk kan hindre at en finanskrise treffer igjen. Men ingen vil ha god politikk når det går bra på børsene.

Finanskrisen i 2008 ble utløst av en bank som gikk konkurs, men årsaken var manglende politisk kontroll med finanssektoren. Så lenge det gikk bra trodde «alle» at de ikke trengte å passe på finansmarkedet. Reglene ble stadig slappere.

I stabile tider er det lett å slakke den politiske styringen av finansindustrien. Norge er på gjeldstoppen i verden. Vi kommer til å bli hardt rammet av en ny finanskrise.

Tanken hos finansindustrien er at risiko lønner seg. Jo høyere risiko, jo høyere gevinst. De som hadde tatt stor risiko og tatt stor gevinst slapp å ta tapene da de kom i 2008. Selv om de hadde skylden i krisen. Istedenfor tok resten av verden regningen gjennom statlige redningspakker til verdens største banker.

Nå fjerner Donald Trump lovgivningen som ble laget for å hindre nye kriser. Norske myndigheter vil åpne for videresalg av boliglån i såkalte «pakker». Vidersolgte boliglånspakker var det som førte til konkursen i Lehman Brothers og krise for banker verden over i 2008.

10 år senere må vi fortsette å kreve streng kontroll av finansmarkedene. En finanssektor kan ikke lempe risikoen over på resten av samfunnet mens de stikker av med gevinsten.

Sammen med den internasjonale koalisjonen «Change Finance» krever Attac en tryggere og politisk styrt finansindustri. Vi vil ha:

  • Sterke egenkapitalkrav for bankene. Det er høye krav til egenkapital for å få lån, men også bankene som låner ut penger må ha egenkapital. Da kan de selv kan ta regningen om kundene misligholder lånene.
  • Sterkt lovverk mot oppfinnsomme finansprodukter av typen som utløste finanskrisen i 2008.
  • Finansskatt: en 0,05 % avgift på handel med verdipapirer og valuta. På finansmarkedene tjener noen millioner på å kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer i løpet av sekunder. En skatt på disse handlene vil bremse kortsiktig spekulasjon og gi noe av gevinsten tilbake til felleskapet.
  • Skatteparadisene må stoppes. Regjeringen må støtte forslaget om «enhetlig skattlegging», som gjør det enklere å skattlegge store internasjonale konsern som Facebook og Google.
  • Tiltak for å stoppe kyniske forbrukslån.
  • Skatt på bankenes gevinst fra boligprisgaloppen. En skatt på bankenes overskudd fra lånene (rentemarginen), vil gjøre at felleskapet får igjen noe av gevinsten fra bankenes lånefest.

Attac er med i Change Finance, en koalisjon av 60 organisasjoner fra hele verden som jobber for en finanssektor som skal tjene mennesker og miljø, ikke bare skape profitt for noen få.

Les mer om Change Finance’s visjon for en framtidig finanssektor

Les også:

Seks ting du må vite om finanskrisen

En tidslinje for finanskrisen

Du kan gjøre en forskjell!

Med sine milliarder har finansbransjen fint råd til å fremme egne interesser.
Synes du trengs en motstemme for demokrati, regulering og rettferdighet?
Som medlem i Attac Norge er du det!