Tyskland og Frankrike bryter fem år lange forhandlinger om finansskatt i EU.

Denne uken er det ti år siden finanskrisen brøt ut. Samme uke bryter EUs finansministre årelange forhandlinger om en finanskatt i EU.

Emanuel Macron er mannen som skal stoppe finansskatten. I sommer lanserte han et motforslag til EUs finansskatt. Deretter støttet Tysklands finansminister forslaget.

I helga stadfestet EUs finansministre den politiske stillstanden.

– Vi frykter at Macron nå gravlegger prosessen om å få på plass EUs finansskatt. Et tiltak vi har ansett som svært  lovende for å regulærere finansmarkedet og forhindre en fremtidig finanskrise, sier påtroppende leder av Attac, Martine Kopstad Floeng.

Macron har lansert stempelavgift på aksjer som et alternativ, som får støtte fra Scholz. Macrons motforslag er ikke er et nytt virkemiddel mot spekulasjon. Storbritannia har hatt denne avgiften i årevis. Macrons alternativ bør således ikke anses som et likestilt alternativ til finansskatten eller som et tiltak mot en ny finanskrise.

Under et intervju med avisa Der Spiegel uttrykte Tysklands finansminister Olaf Scholz i sommer at han støtter Emanuel Macron i å vrake EUs finansskatt. I løpet av helgen ble denne linjen videreført, og det ble klart at både Frankrike og Tyskland ønsker å bremse forhandlingene om EUs finansskatt.

Macron og den tyske finansministeren står nå i fare for å sette en stopper for EU-kompromisset som nesten var i havn. Nå faller over 90 prosent av finanshandelen utenfor beskatning.

Emanuel Macron stanset Frankrikes deltagelse i forhandlingene om en finansskatt umiddelbart etter at han ble valgt i 2017. Den største forskjellen fra det gamle forslaget er at derivathandelen ikke blir skattlagt.

– Det fransk-tyske motforslaget er med andre ord en måte å grave ned skatten på, og samtidig late som en gjør noe med saken. Macron er en erfaren bankmann, sier Floeng.

Et viktig formål med den originale finansskatten er å dempe spekulasjon. Den britiske «stempelavgiften» er ikke et virkemiddel for å stabilisere finansmarkedene. Når Macron og Scholz stopper finansskatten, er det fordi de konkurrerer om Londons finansindustri på Brexit-flukt.

– Vi har hatt lignende avledningsmanøver fra vår egen regjering. Både i 2015 og 2016 lanserte Siv Jensen en «finansskatt». Men ingen av forslagene var skatt på finanstransaksjoner, slik finansskatten til Attac alltid har vært, sier Floeng.

 

OM SKATT PÅ FINANSTRANSAKSJONER

  • Derivater er et verdipapir som dekker over 90 prosent av finanshandelen i Tyskland, Frankrike og Italia, som er de tre største økonomiene av de 11 landene som har deltatt i forhandlingene om finansskatten
  • Eierskifte av aksjer utgjør i dag kun en brøkdel av finanshandelen. Med avgift på eierskifte vil denne andelen synke ytterligere.
  • De rettighetene som ligger i å eie en aksje, kan en som handler på børsen like gjerne sikre seg gjennom å kjøpe et derivat av et meglerhus, bank eller annen finansinstitusjon. Meglerhuset står da oppført som formell eier i børsregisteret, mens eieren av derivatet har alle rettigheter og plikter som følger aksjen. Derivatet kan også skifte eier, mens kontohaveren hele tiden er formell eier overfor børsen.
Petter Slaatrem Titland