Den som er villig til å ofre viktige friheter for å kjøpe seg litt sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet.

Sitatet kommer fra Benjamin Franklin og har blitt hyppig delt den siste tiden. Mange følelser har blitt satt i sving når regjeringen nå åpner for å gi etterretningstjenesten adgang til det vi på godt norsk kaller masseovervåkning. Dette er selvsagt ikke slik regjeringen velger å ordlegge seg. De bruker velformulerte setninger og tilslørte beskrivelser som «tilrettelagt innhenting». De snakker ikke om overvåkning, men om lagring av vår aktivitet, våre søk og vår korrespondanse.

Dette er misvisende og ufarliggjør forslaget om at e-tjenesten ønsker å drive innhenting av elektronisk informasjon som skjer på tvers av landegrenser. For i praksis vil dette bety store inngrep i våre rettigheter og personvern som følge av utstrakt overvåkning av vårt privatliv. Den nye loven vil i realiteten gi e-tjenesten grønt lys til å overvåke og lagre det meste vi foretar oss på nettet. Nettopp fordi de fleste plattformene vi bruker til daglig, har servere som befinner seg utenfor våre landegrenser. E-tjenesten vil kunne samle inn og søke i all vår e-post, våre bank- og meldingstjenester, for senere å analysere informasjonen og lagre det i opptil halvannet år.

E-tjenesten vil således kunne søke i all vår metadata.

Du tenker kanskje at du ikke har noe å skjule, og at det dermed ikke er så farlig. Det viktigste er vel at rekruttering til terrororganisasjoner over nett avsløres og stoppes, og at nasjonal sikkerhet sikres?

Uavhengig om du har noe å skjule, så bør du være skeptisk til det nye lovforslaget. Datatilsynet har blant annet vært med i utredningen og gitt gode innspill til regjeringen. Innspill som nå viser seg å ikke ha blitt fulgt. Datatilsynet sier selv at de understreket viktigheten med å få på plass den planlagte Personvernkommisjonen før de skulle gå videre med utarbeidingen av et digitalt grenseforsvar. For mens forslaget om et digitalt grenseforsvar er sendt på høring, er Personvernskommisjonen fortsatt ikke nedsatt.

Regjeringen handler i feil rekkefølge. Samtidig som det er tydelig at de ikke tar vårt personvern på alvor. Det er vår rett å kunne kommunisere fritt uten å bekymre oss for at noen alltid kikker oss over skulderen.

Foto: Arvin Febry / Unsplash
Martine Kopstad Floeng