Slaget om våre digitale rettigheter står nå, og det foregår på den internasjonale arenaen. I møte med internasjonale selskaper trenger vi deg på banen litt brennkvikt, digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Innlegget ble først publisert i Dagbladet, 31. januar 2019

Abelia har allerede ti tips til dine første dager i statsrådstolen, men vi vil sterkt oppfordre deg til å komme deg opp og ut i verden. Internett og digitale tjenester kjenner ikke landegrenser. Derfor er et utstrakt og målrettet samarbeid over landegrenser nødvendig.

Det siste tiåret har vært en fest for selskaper som Facebook og Google. De har trålet våre bevegelser på nettet og laget algoritmer som tolker opplysningene for å forutse våre preferanser og påvirke våre handlinger.

Selv om tjenestene de leverer er «gratis», betaler vi rikelig. Vi gir fra oss data som kan benyttes til å målrette reklame, til å manipulere eller diskriminere oss. Hver enkelt av oss kan ikke lese alle vilkår, omgå alle triksene som gjøres for å lure opplysninger ut av oss, eller forstå omfanget av hva som foregår.

Men forbrukerorganisasjoner i åtte europeiske land rasler nå med sablene. Vi har satt i gang en av de første prosessene der europeiske myndigheter skal håndheve personvernbrudd overfor teknologigigantene på tvers av mange land. Sammen med forbrukerorganisasjoner i EU og USA jobber Forbrukerrådet for styrkede rettigheter. I EU, som har fått et styrket regelverk, er utfordringen å håndheve dette effektivt. Men også i USA står nå kampen om å få bedre rettigheter.

Foto: nyebilder.no 2.0
I 2012 slettet du din Facebook-profil, Astrup, fordi du var uenig i deres personvernpolicy. Du ønsket ikke å støtte et forretningskonsept som samler inn informasjon om enkeltpersoner på en upassende måte. Men selv om fjeset ditt nå er tilbake på veggen, står utfordringene i kø. Fjoråret ble et annus horribilis for Facebook. Det ble avslørt at opplysningene de har fått tak i fra sine brukere, er brukt mot dem til å manipulere velgere og valg.

For Google sin del, begynte 2019 med en rekordbot på 50 millioner euro for brudd på ny personopplysningslov. På tampen av fjoråret ga Forbrukerrådet ut rapporten «Every Step You Take», hvor vi beskriver hvordan Google manipulerer brukere til å skru på sporing 24 timer i døgnet. Teknologigigantens manipulasjonsteknikker bryter prinsippet om et informert samtykke, og er derfor klaget inn til tilsynsmyndighetene.

Takket være en ny personvernforordning og internasjonalt samarbeid, er det god sjanse for å få gjennomslag for klagen. Men det er ikke nok – og her ligger din mulighet, Nikolai Astrup. Det er bra at regjeringen i regjeringsplattformen anerkjenner statens ansvar i at «personvernet er grunnlovsfestet, at enhver har rett til privatliv», og at dere vil få en personvernkommisjon på plass.

Den nye personopplysningsloven gir oss forbrukere nye rettigheter. Men for å sikre at rettighetene våre blir realisert, kreves ressurser, prioritering av tilsyn og oppdaterte strategier.

Vi leser i regjeringsplattformen en ambisjon om at Norge skal være en kjempe innen personvern. Vi bretter opp ermene og regner med at du er på ballen, sammen med beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde og forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. På vegne av lille Norge kan dere bidra til å tvinge personvernverstingene til å slutte å manipulere sine brukere, og sette en standard for godt forbrukervern i en datadreven tid.

Inger Lise Blyverket