Attac har kjempet mot skatteparadis og skatteunndragelse i mange år. Fremdeles er det store smutthull i det internasjonale skattesystemet som utnyttes av store internasjonale selskaper. Gjennom kompliserte selskapsstrukturer og tall-triksing flyttes penger dit skatten er lavest og hemmelighold er garantert. Dette gjør det vanskelig og noen ganger umulig for skattemyndigheter å vite hva som skal skattes hvor og det gjør det svært krevende å avdekke eventuell skatteunndragelse. Nå er mye av dette en kjent sak for mange. Panama og Paradis-papirene skapte overskrifter om hvordan internasjonale selskaper gjemte unna milliarder av kroner i skatteparadis. Dette både må vi og kan vi gjøre noe med.  

Norske kommuner kjøper varer og tjenester av både norske og internasjonale selskaper for milliarder av kroner hvert år. Dette betyr at norske kommuner kan bidra i kampen mot skatteunndragelse og skatteparadis! 

Norske kommuner kan erklære seg som skatteparadisfrie soner. Flere kommuner har allerede vedtak mot skatteparadis, men har ikke fulgt det opp i praksis. Mens regjeringen driver uthalingstaktikk mot de nødvendige tiltakene mot skatteparadis bør kommuner gå foran og stille de kravene som mangler på nasjonalt nivå. 

 En skatteparadisfri sone gjør følgende: 

  • Tar avstand fra skatteparadis 
  • Unngår å selv investere i skatteparadis-selskaper. 
  • Stiller krav til leverandørene sine om åpenhet, slik at de ikke kan skjule penger og overskudd gjennom skatteparadis. 

Om en kommune erklærer seg skatteparadisfri, bør den vedta at i alle anbudsrunder så må selskapene gjøre rede for sin selskapsstruktur, hvor de tjener penger, og hvor de er registrert. Dette tilsvarer såkalt utvidet land-for-land-rapportering. 

I likhet med miljø og sikkerhetskrav, arbeidsbetingelser og andre etiske retningslinjer, mener Attac at skatt og skatterettferdighet også skal være en del av anbud og innkjøpsavtaler. Når norske kommuner bruker offentlige midler på tjenester og varer, skal ikke disse pengene gå til skatteparadis.  

I høst er det kommunestyre og fylkestingsvalg og en mulighet for lokale politikere å sette skatteparadis på agendaen. Attac oppfordrer alle innbyggere og lokalpolitikere til å ta initiativ til en skatteparadis-debatt i sin kommune.  

Skatteparadisfri soner er et effektivt virkemiddel i kampen mot skatteparadis. Om mange norske kommuner vedtar seg som skatteparadisfrie soner, kan det faktisk føre til mer åpenhet og slik være et viktig bidrag i kampen mot skatteparadis. Samtidig vil man gjennom lokal politikk og engasjement vise våre nasjonale politikere at Norge faktisk kan bidra til mer skatterettferdighet.  

Vedtatt på Attac Norges 18. ordinære landsmøte 3. mars 2019