Attac Norge slutter seg til 314 organisasjoner som er imot WTO-planene om å omskrive reglene i verdensøkonomien til fordel for Big Tech.

Dropp forhandlingene om et bindende regelverk på elektronisk handel i WTO, krever Attac Norge sammen med 314 andre sivilsamfunnsorganisasjoner.

I det tusenvis av internasjonale representanter samles i Genève i anledning «UNCTAD E-commerce Week” denne uken, advarer en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner om de pågående forhandlingene om elektronisk handel i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Istedenfor å få på plass dette omstridte regelverket, oppfordrer organisasjonen sine egne myndigheter om å heller fokusere på å reformere den globale handelspolitikken: for å sikre velferd for de mange, og ikke for de få.

315 sivilsamfunnsorganisasjoner – inkludert globale fagforeninger, forbrukerorganisasjoner og miljøgrupper – fra mer enn 90 land levert et brev til WTO-medlemmene. Attac Norge er blant de organisasjonene som har stilt seg bak den klare oppfordringen. I brevet uttrykker vi en dyp og presserende motstand mot de foreslåtte forhandlingene som, hvis de konkluderes, vil kunne føre til en fullstendig liberalisering av hele den (digitale) økonomien og dermed representere et bakdørsforsøk for å oppnå WTO 2.0.

Under ministermøtet i Argentina i 2017 avviste flertallet av WTOs 164 medlemsland forhandlingene om et regelverk på elektronisk handel (e-handel). En rekke land begrunnet sin motstand med at tematikken var for fersk og at de fleste land fortsatt ikke hadde sin egen digitale strategi for fremtiden.

Leder i Attac, Martine Kopstad Floeng, er kritisk til at en utbrytergruppe på 76 land allikevel velger å presse frem forhandlingene på tross av manglende mandat.

– At Norge er blant disse landene, mener vi er et tydelig tegn på at vi setter profitt og selskapenes interesser først, kommenterer Kopstad Floeng.

I brevet som ble sendt ut bemerkes det retorikken rundt e-handel er misledende, ved at den «fremhever mulighetene for utviklingsland». På denne måten tilsløres det faktum at utviklingslandene ikke selv ønsker dette regelverket, og at bindende regler vil snevre inn enkeltland sitt handlingsrom til å utvikle sin egen økonomi i fremtiden. Regelverket vil akselerere den ulempen som arbeidere og småbedrifter opplever i møte med de multinasjonale selskapene, som allerede preger den nåværende globale økonomien.

Organisasjonene hevder det bindende regelverket som er foreslått i WTO vil gjøre det mulig for teknologigigantene å konsolidere sin utbyttende forretningsmodell, og få større tilgang til det globale markedet gjennom utvinning og kontroll over personlig – og forretningsdata. Regelverket vil sikre en låsing av deregulering og begrensninger på fremtidig regulering, samtidig som de store teknologiselskapene vil utvide sin maktposisjon gjennom økt monopolvirksomhet og aggressiv skatteplanlegging. Det foreslåtte regelverket vil således representere en alvorlig trussel mot utvikling, arbeidernes rettigheter og felles velferd. Helt motsatt av den politikken som trengs for å tøyle teknologiselskapenes økende makt.

– Monopolisering av teknologi, datalagring, algoritmer og kildekoder må forhindres. Derfor er det grunn til å utvise stor forsiktighet til et slikt bindende regelverk, før vi har analysert både offensive og defensive interesser, og fått full forståelse for hva som skal til for å balansere makt mellom storaktørene i næringslivet og stormaktene USA og Kina, mener Attac.

«Utviklingsland må utvikle sin egen agenda for digital industrialisering. De må ikke fremme «e-handelsreglene» som er blitt utviklet av selskaper som Amazon, Google, Facebook og Alibaba i favør av egne interesser. Andre modeller kan mer fordelaktig distribuere fordelene med den digitale økonomien mens de styrker menneskerettighetene», bemerket brevet.

– Det er liten tvil om at vi trenger et regelverk for den fremvoksende digitale økonomien, men de reglene som nå er skissert opp av land som Kina og USA vil ikke sikre en rettferdig teknologisk utvikling, avslutter Martine Kopstad Floeng.

Brevet ble koordinert av det globale nettverket Our World Is Not For Sale (OWINFS), som har studert de foreslåtte reglene de siste årene, og som skal holde en rekke seks forskjellige arrangemeneter under «E-Commerce Week».

Brevet er tilgjengelig i sin helhet her