Pressemelding fra Attac Tyskland:

EU-kommisjonens forsøk på å begrense det politiske handlingsrommet for offentlige tjenester gjennom innstramminger i det såkalte Bolkenstein-direktivet, EUs tjenestedirektiv, har blitt stoppet for denne gangen. Det Europeiske Rådet klarte ikke å bli enige om EU-kommisjonens utkast fra januar 2017.

«Sivilsamfunnets protester var en suksess», sier Jana Mattert, fra Attac Tysklands koordingeringsgruppe. «Utkastet til dette direktivet ville ha resultert i en omfattende svekkelse av offentlige tjenester og lokaldemokratiet.»

«Utkastet ville markesrette alle offentlige og kommunale tjenester», legger Thomas Eberthard-Köster til, også han fra Attac Tysklands koordingeringsgruppe. «Kommuner og lokale myndigheter kan nå isteden fortsette å tilby tjenester selv og tjenestesektoren kan reguleres.»

Utkastet til Bolkenstein-direktivet ville tvunget medlemslandene (og Norge som ville bli med) til å innrapportere lokale reguleringer og vedtak som ville påvirket tjenestesektoren allerede på planleggingsstadiet. EU-kommisjonen ville ha rett til å sjekke om de lokale forslagene var i overenstemmelse med Bolkenstein-direktivet og avvise dem om de fant at de ikke var det.

På initativ fra den lobby-kritiske organisasjonen Corporate Europe Observatory protesterte en allianse av ordførere, fagforeninger og sosiale bevegelser (inkludert Attac) fra hele EU-området mot Kommisjonens utkast. Presset fra sivilsamfunnet økte uenighetene innad i Det Europeiske Rådet, som verken ble enige med seg selv, Kommisjonen eller EU-parlamentet. Så nå står prosjektet stille. Dessverre er ikke saken vunnet ennå, EU-kommisjonen kan fortsette med sine planer etter valget til EU-parlamentet nå i mai. «EU-domstolen har allerede avgjort flere saker basert på Bolkenstein-direktivet, og slik strammet inn rommet for å tilby offentlige tjenester», advarer Thomas Fritz, en medlem av Attac Tysklands privatiseringsgruppe. Sivilsamfunnet må derfor fortsette å legge press for å stanse EU-forslag som rammer offentlige tjenester.