Den velkjente finansskatten blir diskutert i EU. Norge burde selv ta debatten, igjen.

Finansskatten

Det er mye penger i omløp på finansmarkedet, og flere milliarder kroner er i omløp hver dag. Slik det er i dag er denne sektoren unnlatt å betale merverdiavgift på kjøp og salg, en skatt som de fleste andre sektorer er nødt til å betale. Hvorfor handel på verdipapirer slipper unna en slik skatt er ikke godt å si, men det er også derfor Attac foreslår en beskatning. Finansskatten, også kjent som tobinskatten, er en skatt som potensielt kan legges på handel i finanssektoren. Attac foreslår en beskatning på 0,05% på alle transaksjoner som skjer på finansmarkedet. Målet med skatten er å minske spekulasjon slik at økonomien blir mer stabil.

Diskuteres i Europa

Til tross for at mange er for en slik skatt i Europa er det mange land som ikke har skattlagt finanssektoren. Dette er i ferd med å endre seg, spesielt med grunnlag i finanskrisen fra 2008. Finanskrisen, som hadde tiårs markering i fjor, viste hvordan spekulasjon på finansmarkedet kan skape ustabilitet og krise. Etter finanskrisen har flere medlemsland i EU ytret ønske om å innføre en finansskatt som vil gjøre det mindre attraktivt å spekulere. I begynnelsen var det vanskelig å få til ettersom land som Storbritannia sa nei til å diskutere en slik innførelse, men etter hvert har flere land, som Frankrike, Belgia, Italia og snart Spania innført former for finansskatt. I Spania for eksempel, blir det nå innført skatt på 0,2% ved kjøp av aksjer i selskap med aksjemarkedskapitalverdi på over 1 milliard euro. I land som Frankrike og Tyskland har det gått debatt om å innføre finansskatt for å få mer inntekter til statskassa.

Enkelt for Norge å gjennomføre

Dette burde være et enkelt vedtak å gjennomføre i Norge. For det første er vi ikke avhengige av at flere land må bli enige om å gjennomføre det, så vi hadde ikke blitt stoppet av for eksempel Storbritannia. For det andre krever forslaget lite omstrukturering. Staten kan være med på det og få mer penger inn til statskassa, samtidig som finanssektoren kan være med på det da flere her ikke ønsker spekulanter. Ettersom en skatt på transaksjoner vil være en skatt som pålegges salg og handel, vil det ikke ha stor påvirkning på de som gjør langsiktige investeringer.

Finanskrisen burde lært oss at vi ikke kan fortsette som før, da man under krisen var nødt til å bruke skattebetalernes penger på å redde bankene. La oss nå satse på en finansskatt som kan sikre penger til statskassa, som igjen kommer folket til gode. La oss følge land i EU og sette finansskatt på dagsordenen igjen.

Foto: rawpixel / Unsplash
Kilder:

Frida Aune Borstad