Facebook er i en posisjon der de kan presse land og sentralbanker til å samarbeide med dem om å finne opp det globale finanssystemet på nytt.

Ved å kunngjøre sin plan om å lansere en ny kryptovaluta kalt Libra, øker Facebook innsatsen sin for å dominere global kommunikasjon og forretningsvirksomhet. Støttet av gigantiske finans- og teknologiselskaper som Visa, Spotify, eBay, PayPal og Uber – i tillegg til en allerede eksisterende brukerdatabase på to milliarder mennesker fra hele verden – er Facebook i en posisjon der de kan presse land og sentralbanker til å samarbeide med dem om å finne opp det globale finanssystemet på nytt.

Fra mitt ståsted som underviser i og forsker på sosiale medier, ønsker Facebooks administrerende direktør Mark Zuckerberg med dette å gi selskapet sitt enda mer politisk makt på en global skala, til tross for de mulige farene for samfunnet som helhet. På en måte proklamerer han at han vil at Facebook skal bli en virtuell nasjon, befolket av brukere, drevet av en selvforsynt økonomi og styrt av en daglig leder – Zuckerberg selv – som ikke engang står ansvarlig overfor sine aksjeeiere.

Facebook har ikke opptrådd ansvarsfullt i fortida, og kjemper fortsatt med betraktelige offentlige anliggender – og etterforskninger – der selskapets personvernspraksis, informasjonsnøyaktighet og målrettede annonsering diskuteres. Derfor er det viktig å se gjennom hypen. Vi må vurdere hvem som omskaper verden, og om de gjør det i menneskehetens beste interesse – eller om de bare streber etter å tjene den nye klassen av privilegerte teknologiske ledere.

Menneskeheten trenger et etisk forsvarlig lederskap og tid til å tenke gjennom de mulige tilbakeslagene utløst av hurtig teknologisk forandring. Det er derfor jeg mener at Facebooks kryptovaluta burde blokkeres av finansregulatorer inntil dens design beviselig er trygg for hele det globale samfunnet.

Forstå Libra

Teknologigigantene er interessert i en global valuta som stammer fra internett. Det vil kunne tillate selskaper som Facebook og Twitter å hanke inn enda flere brukere til deres plattformer og kreve inn penger fra selskaper som vil slutte seg til det nye systemet. De ønsker også å overta virksomhet fra den eksisterende finansservicenæringen. Den sektoren er verdt billioner av dollar, den er ekstremt lønnsom, og har likevel slitt med å iverksette sin egen digitale valuta.

De tekniske detaljene rundt planen til Facebook er fortsatt uklare, men det virker ikke som om selskapet ønsker å konkurrere med Bitcoin eller annen kryptovaluta. Facebook ønsker snarer å erstatte det eksisterende globale finanssystemet med et helt nytt system, et system som kretser rundt Libra.

Firmaet regner kanskje med at en økt offentlig interesse for kryptovaluta og finansteknologi, samt egen styrke i markedet, vil seire over alle mulige innvendinger. Imidlertid synes jeg ikke at Facebook skal få lov til å ødelegge det globale finanssystemet som de har, som mange ser det, ødelagt global kommunikasjon.

Gjør global valutaveksling raskere

Det er definitivt et behov for en mer knirkefri, rask og billig måte å sende penger rundt i verden på, som sørger for finanstjenester til de mange menneskene som ikke innehar formelle bankkonto. Det er et potensiale i Libra, men det er mest sannsynlig mulig å oppnå ytterligere forbedring ved å utvikle et betalingssystem som på en bedre måte tjener verden som helhet.

For øyeblikket er Libra designet som en form for elektroniske penger knyttet til mange nasjonale valutaer. Det har skapt frykt for at Libra en dag vil anerkjennes som en suveren valuta, med Facebook i rollen som en «skyggebank» som vil kunne konkurrere med sentralbankene i land rundt om i verden.

Det hjelper ikke at Facebook allerede posisjonerer seg for å unngå regulatorisk granskning gjennom å skape et datterselskap som vil slutte seg til et tilsynelatende uavhengig styrende organ for Libra.

For å beskytte forbrukere bør regulatorer se nøye på om det nye systemet som støtter Libra er lovmessig. Det kan hende det er nødvendig med helt nye finansregler og -reguleringer for å beskytte det eksisterende finanssystemet fra skade dersom Libra blir mer populært enn nasjonal valuta. I det minste må regjeringer i fortsettelsen handle langsomt og forsiktig når nye produkter kan introdusere systemisk risiko i vårt miljø. Selv Googles administrerende direktør anerkjenner det. Etter min mening tillater ikke Libras planlagte lansering i 2020 nok tid til å fullstendig granske denne teknologien og dens risiko.

Beskytt det globale finanssystemet

Finansreguleringer har utviklet seg over tid for å oppmuntre til tillitt mellom ukjente parter og for å beskytte vanlige kunder fra bedragere og grådige bedrifter. Det er også regler som hjelper regjeringer å avverge og oppdage transaksjoner som støtter kriminalitet og terrorisme.

Dette betyr ikke at alle betalinger og kjøp burde være knyttet til en kjent enhet på nettet eller utenfor skjermen. Kontanter og anonymitet er også en borgerrettighet som er sentral for vårt personvern og personlige friheter.

Ettersom nye, digitale finanstjenester og metoder for elektronisk betaling og valuta utvikler seg og blir populære, burde de ikke tillates å undergrave etablerte finansielle sikkerhetssystemer, selv ikke under påskudd av å tilby mer knirkefrie og billigere transaksjoner.

Min bekymring er ikke utelukkende for store transaksjoner. Facebook har vist hvordan selv små beløp kan kjøpe mikromålrettede annonser med makt til å påvirke folkeopinionen og valgresultater i USA og rundt om i verden.

Produktdesign og risikovurdering

Facebook har en lang historie med tvilsomme forretningsmodeller og personvernpraksiser. Allmennheten, og deres representanter i regjeringen – inkludert folkevalgte embetsmenn, finansregulatorer og sentralbankmyndigheter – bør nøye undersøke alle aspekter av Facebooks kryptovalutaplaner.

Denne bekymringen er spesielt presserende fordi Facebook også har en lang historie med å lansere produkter og tjenester, som politiske annonser og direktesendt video, uten å fullt ut vurdere deres potensial til å skade demokrati og det globale samfunnet som helhet.

Selskapet har vist sin manglende evne til å tjene samfunnet fordelaktig – og kanskje er det ikke engang interessert i å prøve. Alle signaler tilsier at både kunder og tilsynsmyndigheter bør nøye undersøke om Facebooks Libra virkelig er nyskapende eller bare en måte å unngå begrensninger på et potensielt farlig finansprodukt.

Forsvar demokratiet

Facebooks inntog i finansnæringen er en trussel mot demokratiet på samme måte som desinformasjon og informasjonskrig, som også er avhengige av sosiale medier for deres effektivitet.

Det kan være vanskelig for verdensledere å forstå at dette er en nødsituasjon, da de ikke kan se de virtuelle kreftene som retter seg mot dem. Men de må samles raskt for å sikre at de har – og beholder – makt til å beskytte sitt folk mot teknologigigantenes grådighet.

Det vil være viktig å forstå om Facebooks fremtidige kryptovaluta vil fungere mer som anonyme penger, eller mer som en sporbar kredittkorttransaksjon. Facebook har blokkjede- og krypteringsteknologi for å skape et anonymt digitalt kontantlignende system, eller en privat digital valuta, som ikke er opprettet ennå. Anonymitet vil øke risikoen for misbruk, som hvitvasking av penger, så det er verdt å se på en pengelignende Facebook-kryptering som speiler sentralbankenes kontantsystem.

I tillegg kan jeg ikke unngå å reflektere over navnet som Facebook valgte for dette, Libra, som er en referanse til den romerske målenheten for et pund, tidligere brukt til å mynte mynter. På mange måter begynner det selskapet som Mark Zuckerberg bygger å se mer ut som et romersk imperium, nå også med egen sentralbank og valuta. Det eneste problemet er at denne nye nasjonlignende plattformen er et kontrollert selskap som drives mer som et diktatur enn et suverent land med demokratisk valgte ledere. Allerede nå ser det ut som om selskapet har like mye som, og mer makt enn, noen land.

I kjølvannet av den, ikke alt for fjerne, globale finanskrisen, samt spredningen av falske nyheter og desinformasjonskulturen som utvikler seg, må vi roe ned og fullt ut evaluere disruptiv teknologi av denne størrelsen. Samfunnet kan ikke forbli uberørt av en lansering av en kryptovaluta i Facebooks beryktede og ansvarsløse stil: «beveg-deg-fort-og-ødelegg-ting».

Teksten ble først publisert av The Conversation

Jennifer Grygiel