Hvor mye tjener egentlig Facebook på dine persondata? Kan vi stole på at Google vil vårt aller beste? Og kommer pensum til å måtte kjøpes på Amazon om noen år?
Politikerne har så langt overlatt teknologigigantene til seg selv. Resultatet er at de har lagd sine egne spilleregler, sneket seg unna skatten, misbrukt vår persondata og skrevet avtaleteksten i mer enn én handelsavtale. Sånn trenger det heldigvis ikke å være. Vi kan ta tilbake kontrollen og legge premissene for fremtiden i fellesskap og med demokratiske spilleregler.

Sally Burch svarer på disse spørsmålene i dette foredraget hun holdt på UiO i september 2019

Burch jobber som journalist i Equador, og er ekspert på den digitale økonomien. Sally Burch er blant annet koordinator i Internet Social Forum og i styringsgruppen i Just Net Coalition.

Sally Burch talks about the power of tech-giants, algorithms and international trade at the University of Oslo 19th of September 2019.