På den nylig lanserte nettsiden Missing Profits kan du klikke deg rundt i verden og se hvordan overskuddsflytting påvirker skattegrunnlaget i forskjellige land.

Forskerne Ludvig Wier, Thomas Tørsløv og Gabriel Zucman står bak nettsiden, som bygger på rapporten deres «The Missing Profits of Nations» fra i fjor. Her kommer det fram at multinasjonale selskaper årlig skjuler 40 prosent av overskuddet i skatteparadis.

I 2017 for eksempel, oppga Googles morsselskap Alphabet en omsetning på 23 milliarder dollar i Bermuda, en liten øy i Atlanterhavet hvor selskapsskattesatsen er lik null.

Klikk her for å besøke nettsiden og se hvordan Norge ligger an!