Burde inspirere Norge til å gjøre noe annet enn å gi bort ressurser til Google, mener Attac.

Tyskland og Frankrike lanserer en egen skytjeneste. EU-landene satser på digital infrastruktur for å bedre sikkerheten og bygge digital suverenitet, sier Tysklands økonomiminister Peter Altmeier.

Europeiske stormakter velger en annen rute enn Norge. Attac Norge har argumentert for mer demokratisk kontroll i møte med en monopoldominert teknologiutvikling.

– Norge må samarbeide med EU, framfor å selge tomter og gi bort strøm og skattefordeler til Google, sier Attac-leder Martine Kopstad Floeng.

Hun referer til tomtesalget i Skien, hvor kommunen har inngått en avtale med Google om det 2000 mål store området på Gromstul. Tilgang på fornybar energi, egnet klima, sikkerhet og politisk stabilitet gjør Norge til et attraktivt land for datalagringsentre. Skien kommune har fritatt Google for eiendomsskatt og lettet på vannavgifter, skriver Varden.[1]

EU-landenes initiativ er et svar til amerikanske teknologiselskapers dominans i markedet for skytjenester. Amazon og Microsoft kontrollerer to-tredjedeler av det globale skymarkedet.[2]

Politisk spenning, handelskonflikter og cybersikkerhet er noen av grunnene som blir nevnt som utslagsgivende for prosjektet. USA har nylig vedtatt en lov som gir myndighetene mandat til å hente persondata som er lagret i EU.

Tysklands rikskansler Angela Merkel har tidligere advart om Europas avhengighet av amerikanske teknologiselskaper. Båndet til amerikanske skytjenester kan ha konsekvenser «vi ikke kan forutsi den dag i dag», sa hun til en forsamling tyske ingeniører i oktober.[3]

Tysklands rikskansler Angela Merkel har tidligere advart om Europas avhengighet av amerikanske teknologiselskaper. Foto: Wikimedia

– Tanken om suverenitet på teknologifeltet har satt seg i Europa. Mange er bekymret for den økende makten til Google, Amazon og Facebook. Men med offentlige investeringer er det mulig å utvikle samfunnet på demokratiske premisser, sier Floeng.

Investering i digital infrastruktur skal også hjelpe europeiske selskaper å utvikle kunstig intelligens og algoritmer uten å være avhengig av utenlandske teknologileverandører, sa tyske myndigheter til Wall Street Journal.[4]

– Data er råmateriale i den digitale økonomien. Det europeiske skyprosjektet er første steg i å anerkjenne data som et offentlig gode, ikke noe vi gir bort gratis, sier Attac-lederen.

EUs teknologiminister Robert Viola framhever også prosjektet som en del av en større strategi i retning digital suverenitet.[5]

Microsoft i Tyskland har gått hardt ut mot planene. I avisa Handelsblatt skrev direktøren for tyske Microsoft at digital suverenitet i dag heller handler om utdanning, å velge de beste løsningene, og fremme digitale ferdigheter. «Suverenitet handler om mer enn sikkerhet. Valgfrihet er suverenitetens kjerne», sa tysklandsavdelingens direktør Sabine Bendiek til Handelsblatt. Microsoft mener også EU-prosjektet vil bli for dyrt og vanskelig å gjennomføre.

Amazon kritiserer Tyskland og Frankrike for å innskrenke valgfriheten, ifølge Wall Street Journal.

Det europeiske skymarkedet er i sterk vekst, og er ventet å vokse med 22 prosent de neste tre årene. Den europeiske løsningen «Gaia-X» skal være på markedet innen årsslutt, sa tyske myndigheter til Wall Street Journal.

 

 

 

[1] «Heddas glade dag», Varden 10. august 2019.

[2] https://www.wsj.com/articles/amazon-reigns-over-cloud-market-11564525088?mod=article_inline

[3] https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-beim-deutschen-maschinenbaugipfel-des-verbandes-deutscher-maschinen-und-anlagenbau-e-v-am-15-oktober-2019-in-berlin-1681952?mod=article_inline sitert i https://www.wsj.com/articles/eu-wants-homegrown-cloud-services-to-rival-amazon-microsoft-11571909400?mod=article_inline

[4] https://www.wsj.com/articles/european-cloud-project-draws-backlash-from-u-s-tech-giants-11572600600

[5] https://www.wsj.com/articles/european-cloud-project-draws-backlash-from-u-s-tech-giants-11572600600

Martine Kopstad Floeng