Internasjonale teknologifirma sin skatteunngåelse har de siste årene fått mer oppmerksomhet. Britiske Fair Tax Mark har sett på hvor mye det faktisk dreier seg om.

I sin ferske rapport  går de regnskapstallene til «The Silicon Six» – Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple og Microsoft, nærmere i sømmene. Rangeringen ovenfor er ikke tilfeldig, det er nemlig Amazon som kommer aller styggest ut med en skattesats på 12,7% (mot den faktiske 35%) og minimal betalt skatt de siste ti årene. Men rapporten er klar på at alle selskapene i rapporten bedriver aggressiv skatteunngåelse og på ingen måte har en ansvarlig skatteoppførsel. Flinkeste gutt i klassen, Microsoft, har eksempelvis ikke vært drøyere enn at de unngikk 622 millioner pund kun i Storbrittania i løpet av de fem årene 2012-2017.Illustrasjon: En Apple-logo har en koffert full av penger

Fair Tax Mark har primært analysert årsrapporter til det amerikanske skattevesenet for å få en indikasjon på selskapenes skattebidrag (og mangel på sådan). De ser at det er enormt gap mellom hva selskapene faktisk betaler i skatt og skattesatsen både før og etter diverse fratrekk og avregninger. Dette skyldes blant annet aggresiv bruk av skatteparadis og av triks som «Irish Sandwich» (som snart blir erstattet av et annet smutthull med like fengende navn, Irish Single Malt). I tillegg til å lukke skatteparadisene må altså USA (i dette tilfelle) ta grep om interne mekanismer som gjør det mulig for store selskap å slippe billigere unna.

Utregningene viser at avstanden mellom hva selskapene skulle ha betalt med og hvor mye de faktisk bidro til fellesskapet i perioden 2010-2019 beløper seg til 100 milliarder dollar. Med det hemmeligholdet som skatteparadis tilbyr er det også vanskelig å si om dette er hele historien – i beste fall er dette konservative anslag fra hvor mye disse selskapene faktisk kunne ha betalt til fellesskapet hadde de ikke brukt aggressiv skatteplanlegging. Ifølge rapporten er det få tegn til at selskapene legger om praksisen – tross den økte oppmerksomheten og flere forsøk fra stater til å finne en måte å skattelegge disse selskapene.

Selv om rapporten fokuserer på amerikanske regnskapstall, synes det at det er samme tilfelle i Norge, bare basert på hvor lite selskap som Google og Facebook er kjent for å betale i skatt til Norge. Rapporten finner også at det gjennomsnittlige skattesatsen «The Silicon Six» betaler utenfor USA er på smålige 8,4%. Her bidrar også Norge med sin manglende skatteinngang, men i aller høyest grad storforbruk av tjenestene til de digitale gigantene.

Tiltakene Fair Tax Mark viser til er utvidet land-for-land rapportering og digital innholdsskatt som tiltak for å møte The Silicon Six sin skatteunngåelse. Begge er tiltak hvis politiske prosess er godt i gang – rapporten viser til digital innholdsskatt introdusert i en rekke land, mens utvidet land-for-land-rapportering jobbes aktivt med internasjonalt og i Norge.


Martin Giset