Markedsliberalismen påvirker nær sagt alle deler av samfunnet. Reglen for økonomien er evig økonomisk vekst. Men tåler egentlig kloden det?

Den andre siden av liberalismen handler om hvordan vi løser samfunnsproblemer. Mantraet er at individet skal ha mest mulig makt over eget liv, men individualiseringen av samfunnet har også andre effekter. Alt er en konkurranse, og vi blir satt opp mot hverandre framfor å løse ting i fellesskap. Dette påvirker alt fra folks psykiske helse til hvordan vi har delt opp jernbanen i ulike selskaper. Alle disse historiene fra ulike deler av samfunnet, skrevet av alt fra sykepleier, bønder og forskere, er samlet i denne rapporten.

Rapporten «Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system – historier fra det nye Norge» er laget som et samarbeid mellom Spire, Attac, Latin-Amerikagruppene i Norge, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.

Selvom rapporten i utgangspunktet fokuserer på hvorfor dagens system ikke fungerer, og ikke på hva løsningen er, skisserer rapporten ni prinsipper for et nytt økonomisk system.

Vi mener at et nytt økonomisk system skal:

Rapportforside
Last ned rapporten
  • Kun være et middel for å sikre gode liv og ivareta miljøet.
  • Ivareta livsgrunnlaget til mennesker og dyr innenfor planetens bæreevne for all framtid.
  • Sikre at politiske beslutninger er demokratiske og ikke skjer bak lukkede dører.
  • Frigjøre mennesket fra profittjag og et markedssystem som fordrer konkurransetvang, og i stedet fremmer samarbeid.
  • Måle et lands velstand i menneskelig tilfredshet og velferd, samt naturens tilstand.
  • Innebære at imperialismen opphører.
  • Slette gjeld i utviklingsland og oppheve urettferdige handelsavtaler.
  • Sikre at all produksjon er bærekraftig og rettferdig.
  • Forvalte naturressurser demokratisk hvor naturressursene tilfaller fellesskapet.