Hvilke myter finnes det om skatteparadis, og er det noe hold i dem?

1. Skatteparadis er land med lav skatt 

Skatteparadis er land med lav skatt, men det er ikke selve problemet. Alle land står fritt til å bestemme sin egen skattepolitikk. Problemet med skatteparadis er hemmelighold. Skatteparadis lar selskaper og privatpersoner skjule hvordan de egentlig tjener pengene sine, og slik kan de unngå å betale skatten de skulle betalt i andre land.  

2. Skatteparadis handler om mangemillionærer som flytter formuen sin 

Dette er ikke feil, det er en viktig del av problemet. Likevel så er det bare en liten del av det. Fram til 1990-tallet så var dette, sammen med rederier som flagget sine skip til Bermuda og Panama, hovedvekten av skatteparadis-problematikken.  

I dag er det vel så viktig hvordan multinasjonale selskaper flytter overskudd og kapital til skatteparadis for å unngå skattlegging.  

3. Det er ulovlig å bruke skatteparadis 

Skatteunndragelser er ulovlig, men de som bruker skatteparadis får råd og veiledning av advokater og revisorer med spesialistkunnskap om lovverket. Slik utnytter de hull i lovverket, slik at det de gjør ofte ikke er ulovlig, eller i hvert fall svært vanskelig å bevise at er ulovlig. Derfor må vi få på plass et sterkt lovverk som gjør det ulovlig å unngå skatt gjennom skatteparadis.  

4. Det påvirker ikke meg 

Dette påvirker oss alle. Skatteparadis påvirker hele samfunnet, både i Norge og i verden. Først og fremst fordi hvis noen unngår å  betale skatt, må andre betale mer. Det betyr at vanlige lønnstakere og redelige selskaper må betale mer skatt, eller vi må kutte i offentlig pengebruk, for å dekke inn de summene som skulle vært betalt i skatt.  

På verdensbasis så går det langt mer penger ut av fattige land gjennom skatteparadis-bruk enn det kommer inn bistand. Om fattige land fikk beholde skatteinntektene sine ville vi i teorien kunne droppe all utviklingshjelp.  

5. Det er ikke et problem i Norge 

Skatteparadisbruk er helt vanlig, og en lang rekke norske selskaper har forbindelser til skatteparadis. Svært mange av produktene vi kjøper er også produsert av multinasjonale selskaper som bruker skatteparadis. Spesielt ille er det kanskje når selskaper som leverer tjenester til det offentlige, altså noe som er direkte betalt av skattepenger, bruker skatteparadis for å unngå skatt. Det har vært flere kjente saker der private sykehjem og barnehager har blitt knyttet til skatteparadis.  

6. Det bidrar til flere investeringer

Svært mange investeringer, spesielt i Afrika og Latin-Amerika, gjøres gjennom skatteparadis. Ofte er begrunnelsen at landene man investerer i er ustabile og ikke har godt nok lovverk for å beskytte investorer. På bakgrunn av dette, oppstår argumentet om at skatteparadis er nødvendig for å tiltrekke seg internasjonale investeringer.  

Problemet er at selv om det på kort sikt kan føre til flere investeringer, så gjør skatteparadisbruken at investeringene ikke er lønnsomme for landene de blir gjort i. Tvert imot så bidrar de til å tømme fattige land for ressurser, uten en gang å legge igjen noen skatteinntekter. På denne måten forblir de fattige.  

Å legge til rette for fungerende vern for næringsdrivende, gjennom en fungerende rettstat og byråkrati, vil bidra til å sikre internasjonale investeringer og samtidig gjøre det lettere å være næringsdrivende i fattige land. Men en stat og et byråkrati som fungerer koster penger, og uten skatteinntekter er det umulig å bygge opp.  

7. Skatt er urettferdig, så skatteparadis er greit 

Den markedsliberalistiske høyresiden er ønsker ofte lave skatter, og de mest ekstreme ser på skatt som statlig tyveri. De fleste partier ser likevel på skatt som viktig for omfordeling og en måte å rette opp skjevheter i samfunnet. Hvor høyt skattenivå man skal ha og hvordan man skal skatte er et helt sentralt politisk spørsmål. Det er ofte det som skiller høyreog venstresiden. 

Likevel er det bred enighet om at hvis man skal ha en stat så må man ha skatter og skatteinntekter, og uten statlige regler og beskyttelse så vil vanlig næringsvirksomhet være tilnærmet umulig 

At skattepolitikken skal bestemmes på demokratisk vis er det også bred enighet om. Det er først og fremst dette skatteparadisene ødelegger. Ved å la multinasjonale selskaper flytte overskuddet til landet der skatten er minst, istedenfor å skatte der overskuddet skapes, så undergraver de muligheten til å ha en fungerende skattepolitikk.  

Fjerner man skatteparadisene kan land fortsatt ha 0,15% i skatt om de vil, men man må skatte der overskuddet skapes, ikke der skatten er lavest.  

8. Det er vanskelig å gjøre noe med 

Dette er ikke lenger sant. For 15 år siden kunne man kanskje påstå at det var vanskelig å gjøre noe med skatteparadisene. I dag så ligger tiltakene mot skatteparadis på bordet, det mangler bare politikere som vil gjennomføre dem. Selv om de multinasjonale selskapene gjerne vil beholde dagens system, og bruker enhver anledning til å sabotere tiltak, er det ikke umulig å få til endring. Det er vi vanlige innbyggere som må betale prisen for den juksingen de multinasjonale selskapene driver med – det burde vi ikke finne oss i!

Denne teksten er et utdrag fra vår rapport «Skatteparadis i handleposen»