Der hvor andre aktører må følge GDPR og spørre brukerne sine om tilgang til dataene deres har Google et hvelv med data som de kan hente ut når de ønsker det, uten å måtte ta hensyn til irriterende ting som lover og moral. Men nå må kanskje Google betale for sine synder.

Brave, som står bak nettleseren med samme navn, har anklaget Google for å være i strid med GDPR. Sakens kjerne er Artikkel 5(1) i GDPR, som tilsier at all innsamling av data skal være begrenset av de spesifikke målene for innsamlingen. Med andre ord: at man ikke får lov til å samle inn mer data enn det som er nødvendig. Det betyr også at man ikke kan bruke data som ble samlet inn til et formål til et annet, med mindre det ble gjort klart på det tidspunktet dataene ble hentet inn.

Johnny Ryan, Chief Policy & Industry Relations Officer i Brave, har lenge prøvd å finne ut av hva Google bruker dataene de samler inn til, uten å få noe godt svar. Dette er forøvrig i strid med Artikkel 15 i GDPR, som tilsier at datasubjekter (folk som det blir samlet data om) har en rett til å vite hva dataene deres blir brukt til. Brave har nå utarbeidet en rapport som viser at Google mangler et rettslig grunnlag for mye av databruken og -innsamlingen deres. Det er denne rapporten som utgjør grunnlaget for anklagen.

I rapporten kommer det frem at Google samler inn et hav av data om brukere der formålet for datainnhentingen er vagt. For eksempel blir data samlet inn sånn at Google kan drive «reklamevirksomhet», mens teksten som utgjør det rettslige grunnlaget for denne innhentingen er såpass vage at den enkelt kan brukes til andre formål. Det er denne praksisen søksmålet ønsker å komme til livs. Påstanden er at denne vagheten har ført til en «internal data free-for-all», at data flyter fra en del av Google til den andre uten mekanismer som gjør brukeren klar over dette, og uten moralsk eller juridisk vurdering av denne flyten.

I praksis gir dette Google et enormt konkurransefortrinn. Det betyr at hvis noen ønsker å tilby en tjeneste, for eksempel en app som kan hjelpe deg å følge et treningsregime, vil de få vanskeligheter med å konkurrere med Google som kan utvikle en tilsvarende app med et mye bedre datagrunnlag. Der hvor andre aktører må følge GDPR og spørre brukerne sine om tilgang til dataene deres har Google et hvelv med data som de kan hente ut når de ønsker det, og (til nå) uten å måtte ta hensyn til irriterende ting som lover og moral.

Søksmålet tas opp i den irske databeskyttelseskommisjonen (Irish Data Protection Commision) og vil få store konsekvenser hvis det går gjennom. Brave peker særlig på fire ting:

  1. Google vil ikke lenger kunne ha en automatisk «opt-in»-modell for alle tjenestene sine. Med andre ord: Hver enkelt del av Google må be om de dataene de trenger (karttjenesten vil for eksempel måtte bli adskilt fra nettleseren).
  2. De vil ikke lenger kunne samle forespørsler om å samle inn data til forskjellige formål i en forespørsel, men må gjøre det separat.
  3. De vil miste konkurransefordelen av å kunne kombinere data fra alle deler av bedriften.
  4. Forbrukere vil få økt makt til å si til Google hvordan dataene deres blir brukt, det Brave kaller «forbrukerdrevet funksjonsseparering».
Foto: Mitchell Luo / Unsplash

Dette vil være en stor seier for forbrukere og for det frie markedet. Det vil innskrenke Googles rovdrift etter personlige data, og vil være et viktig skritt mot bedre regulering av dem og de andre teknologigigantene.

Det er likevel viktig å ikke ta alle seirene på forskudd. Google har et enormt arsenal av jurister og penger som de kan bruke til å trenere en rettslig prosess. Samtidig har man sett mange signaler fra europeiske politikere og byråkrater som tyder på at de begynner å bli lei av hvordan disse holder på. Det er også åpenbart at Google er i strid med GDPR, og det er på høy tid at de holdes ansvarlig.

Jeg krysser fingrene for en god rettslig prosess hvor Google må betale for sine synder. Jeg håper at flere søksmål blir rettet mot Google og andre storselskaper som krenker rettighetene våre, og at vi kan bygge en digital økonomi hvor data er en offentlig gode, og personvern og forbrukerrettigheter har førsteprioritet.

Lykke til Brave, jeg heier på dere!

Philip Mlonyeni