Datatilsynet har bedt FHI slette alle data og stoppe bruken av appen Smittestopp. Amnesty forteller at denne er en global personvernversting sammen med Bahrain og Kuwait.

Foto: Gilles Lambert / Unsplash

Appen har vært kritisert siden den kom. Vi og andre kritikere har etterlyst et skille mellom innsamling av persondata til forskning og smittesporing. I tillegg er det problematisk med lagring av såpass sensitive persondata på privateide servere i Irland og generell mangel på åpenhet om hvordan appen fungerer. Brukerne har først og fremst etterlyst en app som ikke sluker batteriet deres på en halv dag.

Den gode nyheten er at om FHI vil, så kan de gi befolkningen en app som fungerer og som løser alle flokene i løpet av uka. Tyskland har utviklet en app som blir rost av personvernforkjempere og sikkerhetseksperter. Den har åpen kildekode, noe norske kritikere har etterlyst, men Simula på arrogant vis avviste. At kildekoden er åpen betyr at alle står fritt til både å bruke og tilpasse den til norske forhold. Med den samme ressursbruken som ble lagt ned for å utvikle Smittestopp på noen få uker, så vil det ta under en uke å oversette appen og gjøre den klar for bruk her. Det eneste det står på er viljen.

Uavhengig av akkurat denne appen så er dette noe norske politikere og beslutningstakere bør lære av neste gang de skal betale millionsummer for utvikling. Åpen kildekode vil sikre en demokratisk gjennomsiktighet for avgjørelsene som tas på teknisk nivå, som hvordan data lagres. I tillegg vil det lønne seg på sikt, både ved å dele utviklingskostnadene med alle andre som bruker koden og ved at man har god dokumentasjon på hvordan den virker når man skal gjøre endringer.

Denne teksten ble først publisert som leserinnlegg i Klassekampen

Helene Bank og Håkon Edøy Hansen