Skatteparadisene er juridiske vakuum. Hvor pengene som går via skatteparadiser ender opp, må studeres mye nøyere.

Det har vært mye fokus på skatteparadiser i det siste. Disse er imidlertid gunstig for noen også av andre grunner enn å spare skatt. De har stort sett ingen regulatoriske krav om hva penger brukes til. I tillegg fins det flust av hjelpsomme virksomheter med formål å forkludre oversikt om eierskap. Det regnes med at rundt 200 milliarder dollar kanaliseres gjennom skatteparadis. Myndighetene bryr seg hovedsakelig om firmaene har betalt sitt årsgebyr, og blander seg ellers ikke. Det betyr at penger som brukes til bordellinvesteringer eller narko- og våpenhandel, eller gjennomgår hvitvasking, neppe blir oppdaget internasjonalt. Skatteparadisene blir omtalt som juridiske vakuum i en rapport fra Stockholm Resilience Centre (2018).

Foto: Sahand Hoseini / Unsplash

Hovedfokus i rapporten var illegalt fiske og illegal avskoging i Brasil. For avskoging var offentlige oppgaver tilgjengelige i Central Bank of Brazil fram til 2011, da landet stengte tjenesten, trolig på grunn av internasjonal oppmerksomhet. 68 prosent av all kapital som ble kanalisert til ni navngitte firmaer som drev innen «beef & soy», og som trolig var involvert i avskoging i Amazonas, stammet fra skatteparadiser.

Ifølge Interpol var 70 prosent av den globale fiskeflåten som var involvert i illegalt fiske, registrert i skatteparadiser. Mer enn 30 prosent av klodens fiskeforekomster er overbeskattet. Alle deler av næringskjeden er involvert – fra oppkjøpere og distribusjonssystem til fiskeflåte i denne uregulerte, og til dels illegale virksomheten. Rapporten viser hvordan firmaene i Brasil benyttet seg av sine kontrollerte firmaer i skatteparadisene for å overføre kapital til sine lokale virksomheter. Store penger! Lovlig? Moralsk?

I en verden hvor ressurser sentraliseres på stadig færre hender vil lobby-presset fra slike virksomheter, med ufattelige finansielle midler, kunne øve hard press på nasjonalstater. Vi har sett det i Brasil, hvor presidenten holder sin beskyttende hånd over de som avskoger Amazonas.

Når hedgefondene til Tangen er så lukrative (for investor), er det absolutt legitimt å spørre hvorfor. Penger som går via skatteparadiser må studeres mye nøyere. Men spørsmålet om «hvor går penga?», er det knapt noen som stiller.

Teksten ble først publisert som kronikk i Klassekampen.

Tor Hjalmar Johannsessen