Gjennom våren og sommeren har vi snakket med opposisjonspartienes programkomitéer, politikere og skrevet innspill til partiprogrammer for Stortingsperioden 2021-2025.

Vi i Attac arbeider for å sikre demokratisk og bærekraftig politikk i årene som kommer, da er arbeidet med partiprogrammene svært viktig. I våre innspill har vi i all hovedsak lagt vekt på to områder: handelspolitikk og digital økonomi. Innspillene tar utgangspunkt i forståelsen om at verden står overfor noen store kriser; økt ulikhet og sult, koronapandemoen og en eksistensiell miljøkrise. Krisene byr på enorme utfordringer som krever en helhetlig tilnærming av løsninger. 

Vi ser at krisene heller forsterkes enn løses ved at vi gir fra oss mulighet til å endre politikk ved valg gjennom handels- og investeringsavtaler, samt legger mer og mer makt i teknologigigantenes hender. Denne utviklingen er vi nødt til å snu for å sikre demokratisk makt over ressurser og samfunn. Vi er nødt til å kjempe fram systemendringer for å gi rom for en ny normal. Det må partiprogrammene legge opp til ved å sette mer ambisiøse mål.

Her kan du lese våre innspill 

Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 

Miljøpartiet de grønnes partiprogram 2021-2025 

Sosialistisk venstrepartis partiprogram 2021-2025 

Senterpartiets partiprogram 2021-2025 

Rødts partiprogram 2021-2025 

Videre arbeid med partiprogrammene 

I tillegg til skriftlige innspill har vi møtt med politikere fra lokalt nivå og inn i Stortingets korridorer. Vi vet at for å sikre en bred enighet om politikken vi foreslår, så trengs det en bred enighet om problem og løsninger i hele partiet og på tvers av partier. Derfor har vi deltatt i innspillsrunder for programkomitéer, holdt innledninger for programkomitéer, og møtt med stortingspolitikere, programkomitéledere, fylkespolitikere og ungdomspartier. Dette er et arbeid vi vil fortsette med helt fram til valget. 

Les mer om vår handelspolitikk her

Har du innspill til våre innspill? Eller ønsker du hjelp til å snakke med din lokale politiker om våre innspill? Ta kontakt med oss på attac@attac.no

Les mer om digital økonomi her

Hege Skarrud