Hva betyr det å være menneske i en verden hvor intelligente maskiner styrer liv og samfunn? Hva er konsekvensene av at vi gir fra oss dataene våre til en håndfull teknologiselskaper? Har vi noe valg? Finnes det alternativ?

Debatten rundt teknologi og den digitale økonomien er høyaktuell. Under COVID-19 har vi sett en omfattende digitalisering av samfunnet – fra arbeidsplassen til smittesporing til skolen. Samtidig fører utviklingen til avmakt, og at store deler av samfunnsutviklingen skjer på de store teknologiselskapenes premisser.

bokbadet på Deichmanske bibliotek Grünerløkka 15. oktober hadde vi invitert tre forfattere med nyutgitte bøker som stiller spørsmål ved denne utviklingen, til å bane ut en alternativ vei. Du kan se video av hele samtalen under.

Kort om forfatterne:

Hilde Nagell
Hilde Nagell er politisk filosof og jobber som rådgiver i Tankesmien Agenda. Hun har nylig gitt ut boka «Digital Revolusjon: Hvordan ta makten og friheten tilbake». I boka foreslår hun en ambisiøs ‘nordisk modell’ som et alternativ til den markedsstyrte digitale økonomien.
Dag Hareide
Dag Hareide har i tillegg til sitt brede forfatterskap vært en forkjemper for viktige sosiale saker gjennom hele livet. I sin siste bok, «Mennesket og teknomaktene: Hva gjør maskinene med oss» tar han for seg teknologiutviklingen og spør; kan det være at den gjør mer skade enn nytte?
Bår Stenvik
Bår Stenvik er journalist og forfatter, og i den siste boka si, «Det store spillet: Hvordan overleve i algoritmenes tidsalder», ønsker han å ‘menneskeliggjøre’ teknologien ved hjelp av nye metaforer og begrepsapparater.