Brennende regnskog / containerterminal

Norge har det siste året vært i sluttfasen av forhandlingene om en frihandelsavtale med Mercosur-blokken (Brasil, Paraguay, Uruguay og Argentina) gjennom EFTA. Vi ser med bekymring på det som nå skjer i Brasil, og hvordan avtalen vil bidra til å forverre en allerede kritisk situasjon.

Politikken som føres i Brasil undergraver lover og institusjoner ment for å beskytte regnskog, miljø og menneskerettigheter. Resultatet er en avskoging som for andre år på rad er svært høy, med tap av over 10.000 kvadratkilometer regnskog per år. Samtidig er urfolks rettigheter og matsikkerhet under sterkere press enn på lenge. En handelsavtale med Mercosur må løse problemene, ikke forsterke dem.

Klare signaler fra politikere, næringsliv, sivilsamfunn og investorer utenfor Brasil er en av de viktigste grunnene til at situasjonen ikke er verre. Når utenlandske aktører som kan påvirke interesser i Brasil sier ifra, skaper dette et sårt tiltrengt rom for politisk endring.

I møte med Brasils regjering, som i dag tilrettelegger for nedbrenning av regnskog og savanne til fordel for eksportrettet produksjon av soya og råvarer, vil et såkalt bærekraftskapittel i EFTA-Mercosur-avtalen i praksis være betydningsløst, slik det nå er ifølge regjeringen. De negative konsekvensene for miljø, menneskerettigheter og småskala matproduksjon vil derimot kunne bli enorme. 

Et tilsvarende bærekraftskapittel finnes i EUs avtale med Mercosur. Kapitlet kritiseres nå fra flere hold for å ikke være tilstrekkelig bindende til å sikre vern av miljø, urfolk, matsikkerhet og arbeidstakerrettigheter. Nasjonalforsamlingene i Frankrike, Østerrike og Nederland vil derfor gå mot avtalen slik den foreligger i dag. Tidligere i oktober kom et eget vedtak i EU-parlamentet som også sier nei til avtalen som ligger på bordet.

Avtalen Norge forhandler frem i EFTA er omtrent lik den EU har fremforhandlet med Mercosur-blokken. Det bør derfor være en selvfølge at Norge legger seg på samme linje som EU-parlamentet og dominerende land i dette spørsmålet, og sier nei til avtalen slik den foreligger nå. Spesielt om Norge ønsker å være en pådriver for naturmangfold og oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

De undertegnede mener derfor at avtalen ikke kan inngås før følgende krav innfris:

  1. Den kritiske avskogings- og miljøsituasjonen i Brasil er under kontroll gjennom et troverdig rammeverk som også sikrer urfolksrettigheter og bærekraftig matproduksjon.
  2. Bærekraft og menneskerettigheter er overordnet for avtalen. Avtalens bærekraftskapittel må være forpliktende og andre deler av avtalen kan ikke undergrave bestemmelser som skal sikre bærekraft og menneskerettigheter.

Signert av:

Hege Skarrud, leder Attac Norge

Embla Regine Mathisen, leder Changemaker Norge

Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender

Frode Pleym, leder Greenpeace

Anniken Storbakk, generalsekretær Handelskampanjen

Åsa Paaske Gulbrandsen, daglig leder, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og Ungdom

Kjersti Hoff, leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Kari Asheim, leder Politikk, kommunikasjon og marked i Regnskogfondet 

Julie Christina Rødje, leder Spire

Det fortsatt åpent for å tilslutte seg oppropet!

Foto : montasje av foto fra Ibama Operação Verde Brasil Amazonas og foto fra Joanna Malinowska