Det siste året har vi sett en enorm boligprisvekst, særlig i hovedstaden. Eiendom Norges «sykepleierindeks» viser at en singel sykepleier i 2020 bare kunne kjøpe 3 av 100 boliger på markedet i Oslo. I praksis er altså store deler av befolkningen utestengt fra dagens boligmarked.

Boligpolitikk er blitt et hett tema; fra studentaksjoner for å senke leieprisene til studentsamskipnadene, til aksjoner i sosiale medier som #mindrittleilighet og medieoppslag om profitten til noen få i boligmarkedet. Attac Norge vil jobbe for å snu den urettferdige utviklinga i boligpolitikken.

Reduser husleia
Reduser husleia (fra @mindrittleilighet på Instagram)

Attac Norge mener at tilgang til bolig er en menneskerett. Men dagens boligpolitikk tar lite hensyn til det sosiale behovet for bolig. Samtidig er eiendomsmarkedet blitt en arena for investering og spekulasjon hvor de rike tjener seg enda rikere på fellesskapets bekostning. 

Markedslogikken i dagens boligmarked leder til en økende prisstigning som vil lede til at stadig flere skvises ut av markedet. Samtidig legges det grunnlag for en omfattende boligkrise i neste omgang.

Attac Norge mener deregulering av boligmarkedet innebærer en avpolitisering av boligspørsmålet og leder til sosial marginalisering og økt ulikhet. Videre er eiendomsmarkedet en fundamental del av den større finansialiseringen av økonomien vår som har akselerert de siste årene. Attac Norge ønsker å bidra til å utvikle politiske alternativer som kan legge opp til en mer rettferdig boligsituasjon, samt til et mer stabilt og mindre risikopreget finanssystem.

Attac Norge vil:

  • Støtte Oppropet for ny boligpolitikk
  • Problematisere det gjeldende helprivate systemet bygget utelukkende på kommersielle boliger
  • Arbeide med å fremme ikke-kommersielle alternativer til dagens system, i samarbeid med organisasjoner og bevegelser som Reduser husleia, Leieboerforeningen og Boligopprøret;
  • Utvikle og fremme et helhetlig perspektiv på boligpolitikken som kan bidra til å snu tendensen til økt ulikhet og sentralisering;
  • Fremme retten til en bolig som en menneskerett sammen med andre organisasjoner.

Vedtatt av Attac Norges 19. ordinære landsmøte 21. mars 2021