stemmeurne
Valgkampen har vært full av valgløfter, meningsmålinger og viktige og mindre viktig saker. I morgen begynner forhandlingene om en ny regjering.

En ny regjering må ha en handelspolitikk som setter miljø foran profitt og en politikk for en demokratisk og bærekraftig digitalisering.

Attac har tatt initiativ til to opprop til den neste regjeringen på våre hovedsaker; digitalisering og miljøpolitikk. Vi kommer til å jobbe aktivt for å fremme disse kravene inn i regjeringsforhandlingene sammen med våre samarbeidspartnere.

Selve oppropene vil bli publisert når alle de spurte organisasjonene har sluttet seg til i løpet av uka, men hovedkravene er klare:

En demokratisk og bærekraftig digitalisering

Illustrasjon: Stortinget og en teknologigigant-robot på hver sin side av en vippehuske

Forhandlingene om digital handel i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EU blir kraftig påvirket av teknologigigantene som Alibaba, Microsoft, Google, Amazon og Facebook. Får de gjennom sine krav vil dagens situasjon med tilnærmede monopoler bli styrket, istedenfor en demokratisk og bærekraftig digitalisering som tjener flertallet.

Vi vil styrke reguleringen av digitale tjenester, og sikre at data og digital infrastruktur i fremtiden ikke er kontrollert av noen få store selskaper. Dette gjelder ikke bare i internasjonale forhandlinger, men også når norske kommuner falbyr store områder til internasjonale investorer for å bygge datasentre eller når det offentlige skal utvikle digitale tjenester.

Vi fremmer derfor følgende konkrete krav:

  1. Norge må avvise den såkalte fri flyt av data-forordningen (FFD) til EU som nå ligger på bordet i EØS-komiteen. Norge må også trekke seg ut av forhandlinger om digital handel i WTO og sikre et multilateralt regelverk som har et direkte mandat fra alle medlemslandene.
  2. Norge må opprette en offentlig Statssky, hvis mandat er å sikre demokratiske forankret eierskap over offentlige data og legge til rette for utvikling av åpne digitale tjenester.

En handelspolitikk som setter miljø foran profitt

Dagens handels- og investeringsavtaler omfatter langt mer enn tollbarrierer og kvoter. De setter også standarder for varer og tjenester, hindrer krav om lokalt innhold, og fremmer liberaliserende politikk som er vanskelig å reversere.

Dette innskrenker det politiske handlingsrommet og det går spesielt utover miljøpolitikken. Med en klimakrise som får stadig tydeligere konsekvenser sammen med et massivt tap av natur og naturmangfold må vi sikre handlingsrommet for en kraftig miljøpolitikk.

Vi trenger en helt annen handelspolitikk hvis vi skal sikre en levelig planet. Første steg på veien er å sikre åpen og demokratisk behandling av handelsavtaler, motsatt dagens lukkede fora. Derfra må vi sikre at miljø og bærekraft settes først.

Vi fremmer derfor følgende konkrete krav:

  1. Det må sikres åpenhet rundt handelsavtaler. Dette innebærer  at mandat må utarbeides gjennom åpne høringer, posisjonsdokumenter i forhandlinger må offentliggjøres, og konsekvensutredninger på miljø og sosiale konsekvenser må legges fram for åpen høring. Når forhandlingsresultatet er klart skal en ny åpen høring gjennomføres. Det skal gjennomføres årlige handelspolitiske redegjørelser for Stortinget.
  2. Norge kan ikke forhandle om investeringsavtaler som inneholder investor-stat-tvisteløsningsmekanisme (ISDS), og jobbe for at mekanismen ikke lenger brukes i internasjonale handels- og investeringsavtaler.