Attac Norge har, sammen med 150 andre organisasjoner, skrevet under på et opprop fra WWF EU om at det ikke må gjøres nye investeringer i fossil gass etter 2021.

Foto: WWF EU

I høst skal EU-kommisjonen offentliggjøre sin andre forordning for den grønne taksonomien. En rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at vi, for å hindre den globale oppvarmingstemperaturen fra å overstige 1,5 grader, må sikre at:

  • Det ikke investeres i ny utvinning av fossilt brensel.
  • All strømproduksjon må være 100% utslippsfritt i OECD innen 2035.
  • Når det gjelder oppvarming, må det ikke selges fyrkjeler for fossilt brensel etter 2025.

Nå som COP26 nærmer seg, oppfordrer WWF EU Europaparlamentet til ikke å inkludere fossil gass i EUs grønne taksonomi. Det vil ødelegge taksonomiens troverdighet, undergrave the European green deal og sende ut katastrofale signaler globalt i strid med det presserende behovet for klimatiltak. Vi i Attac Norge kunne ikke vært mer enig.

Les hele oppropet her.