Et globalt eierskapsregister er nødvendig for effektive sanksjoner mot Russland.

Å beslaglegge verdiene til den russiske kleptokratiske eliten vil være et hardt slag mot Putin og russisk krigføring. Et opprør mot Putin fra hans trofaste elite vil etterlate ham med få ben å stå på.

EU, USA, Canada og Storbritannia setter nå ned en «task forse» for å effektivt sanksjonere russiske
eliter som skjuler penger utenfor Russland. Arbeidsgruppen er da nødt til å gjøre reelle grep mot skatteparadisenes hemmelighold. Uten vil de ikke lykkes.

Illustrasjon av Esben S. Titland

De omfattende lekkasjene fra skatteparadis, som Panama Papers, har flere ganger avslørt at russiske oligarker er storforbrukere av skjulte pengestrømmer, hemmelige bankkontoer og skallselskaper.
Anette Alstadsæter og andre skatteforskere viser til at eliten i Russland sitter på en større andel av landets verdier enn i de fleste vestlige land. Mer enn halvparten av disse verdiene er plassert i skatteparadis.

Russiske oligarker har i stor grad brukt skatteparadiset Kypros for å kanalisere penger til Europa. Transparency International har kartlagt eiendomsmarkedet i Oslo og viser at ved siden av Norge så er Kypros det landet med klart flest investeringer i Oslo-eiendommer. Hvor mye av dette tilhører russiske oligarker?

Manglende åpenhet om eierskap gjør at vi ikke vet.

Dette viser at et globalt eierskapsregister er nødvendig for effektive sanksjoner mot Russland.
Samtidig vil det ramme kleptokratiske eliter i andre land, noe bare vil være en positiv ringvirkning på veien mot en mer fredelig og rettferdig verden. To fluer i én smekk.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv 04.03.22

Hege Skarrud