Vi kunne endelig samles fysisk til landsmøte igjen, men hybridformen er kommet for å bli. Det åpner samtidig for nye muligheter som å få en politisk innledning rett fra India på landsmøtet.

Parminder Singh på Zoom fra India
Parminder Singh fra indiske IT for Change ga et perspektiv fra det globale Sør på digitalisering, i en debatt som ofte handler mest om amerikanske selskaper og EU-regler.

Digitalisering blir også et satsningsområde for Attac i 2022 og framover, med en sterk ny politikk som ikke bare snakker om problemene, men også kommer med konkrete løsninger. Med arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering i front vil vi lage en stor kampanje for å temme teknologigigantene. Dette ble stadfestet etter lange diskusjoner om både arbeidsplanen og om uttalelsen «På tide å temme teknologigigantene».

Gruppebilde av landsmøtedeltagere i en pause

Krigen i Ukraina fordret en egen uttalelse fra landsmøtet, der krigen har blottlagt de store strukturelle problemene i verdensøkonomien som korrupsjon og skatteparadisenes hemmelighold, statsgjeldsproblemene og global mat- og energisikkerhet.

I arbeidsplanen ligger også et arbeid mot finansialisering av natur og klima. I møte med en stadig mer truende miljøkrise må vi unngå grønnvasking som lar finansbransjen tjene seg rike mens de faktiske løsningene uteblir. Vi trenger en rettferdig omstilling, ikke flere finansielle instrumenter. Uttalelsen om dette ble den lengste debatten på landsmøtet, men flere ulike forslag og mye debatt om både virkemidler og hvor langt vi skal gå i kravene. Landsmøtet klarte ikke å bli enige om detaljene og sendte hele uttalelsen til styret for å lande en god uttalelse med klarere politikk.

Landsmøtet valgte nytt styre. Leder og nestledere fortsetter, mens det resterende styret er nytt, selvom det består av folk med mye erfaring. Små endringer i vedtektene ble også vedtatt på landsmøtet.