Attac Norge har sendt innspill til Norges arbeid med EUs dataforordning (Data Act). Forordningen er et steg i riktig retning, men vi advarer mot smutthull og forslag som strider mot formålet til forordningen.

Hva er EUs dataforordning?

EU har i en pakke forordninger satt seg fore å regulere dataøkonomien i EU-området. Gjennom EØS-avtalen vil dette også påvirke Norge. Pakken består av Digital Markets Act, Digital Services Act, Digital Governance Act og Data Act.

Data Act, dataforordningen, gjelder først og fremst hvem som skal ha tilgang til ulike data som ikke er persondata. Den gjelder data som ikke er omfattet av personvernforordningen (GDPR).

Logo: Data Act - the path to the digital decade

Forordningen er et svært godt utgangspunkt for å regulere dataøkonomien og sikre at den blir et samfunnsgode. Attac Norge støtter de gode intensjonene i den foreslåtte dataforordningen. Vi ser likevel at selve teksten inneholder både forslag som delvis strider mot egne ambisjoner, samt smutthull for de som vil unngå forordningens formål. Vi kommer derfor her med flere anbefalinger til endringer.

Hvorfor er dette viktig?

Stadig flere produkter får en eller annen form for tilkobling til internet, fra digitale kamera til moderne biler. Disse samler også inn data som kan være verdifulle. I dag kan produsenten av produktet, eller selskapet som leverer en digital tjeneste knyttet til produktet, stort sett samle inn og bruke disse dataene slik de selv vil. Dette gir en sterk monopolfordel til selskapet.

Å regulerer dette så data kan brukes av andre enn det ene selskapet vil åpne for langt flere bruksområder. Det vil gi forbrukerne flere rettigheter og muligheter, hindre monopoler og misbruk av markedsmakt, og gi mulighet for at dataene også kan brukes til allmennnyttige formål gjennom offentlige eller ideelle tjenester. Reguleringer som EUs Data Act er derfor et viktig steg for å sørge for en faktisk demokratisk digitalisering.