Energikrisen viser at en slik skatt vil være rettferdig og riktig, også i dag.

For 10 år siden, 9. oktober 2012, ble elleve EU-land i EUs finansministerråd i Luxembourg enige om å innføre en skatt på finansielle transaksjoner. Kort tid etter så man for seg å innføre skatten allerede i januar 2014. Selv om vedtaket fortsatt er formelt gyldig, er skatten ennå ikke innført.

Dette skyldes årevis med massiv lobbyvirksomhet fra finanssektoren – spesielt den franske og tyske banksektoren – som med suksess torpederte en effektiv implementering. (1) Tanken om at finansbransjen skulle ta sin del av kostnaden for finanskrisen har forsvunnet.

«Finanstransaksjonsskatten er et trist eksempel på hvordan regjeringer prioriterer profittinteresser til banker og hedgefond fremfor interessene til allmennheten», sier Mario Taschwer fra Attac Østerrike. En omfattende skatt på finanstransaksjoner vil gjøre kortsiktig spekulasjon lite attraktivt, stabilisere finansmarkedene, forhindre finanskriser og fremme reelle investeringer.

Finanstransaksjonsskatten mangler i den nåværende energikrisen

«En finanstransaksjonsskatt ville være et effektivt middel for å stabilisere de vanvittige prisene på energibørsene. Det vil dempe appetitten for å kjøpe og selge energi-futures til stadig høyere priser.
Dette vil begrense prisøkningene og stabilisere prisene,» forklarer Taschwer. (3)

Inntektene fra en slik skatt kan også brukes til å investere i fornybar energi. Mens spekulantene på energibørsene tjener grovt på kort tid, lider mennesker, bedrifter og til og med kraftselskapene selv under det uregulerte energi-kasinoet.

Attac: Finanstransaksjonsskatt må tilbake på den politiske dagsorden

Ikke bare energikrisen, men også den grunnleggende ustabiliteten i finansmarkedene, er en god grunn for Attac å sette en omfattende skatt på finanstransaksjoner tilbake på den politiske dagsorden. EU-kommisjonens lovforslag fra 2013 er fortsatt et egnet utgangspunkt. I denne sammenheng etterlyser Attac Østerrike at det innføres en landsdekkende skattesats på rundt 0,1 prosent uten unntak fra skattegrunnlaget – spesielt for derivater. (3)

Skatten på finansielle transaksjoner er Attacs grunnleggende krav. Det er et nødvendig, men langt fra et tilstrekkelig virkemiddel for å effektivt regulere finansmarkedene. Det trengs også er en oppsplitting av de systemrelevante bankene, en effektiv nedstenging av skatteparadiser, og et konsesjonskrav for alle finansielle produkter, spesielt derivater.

Les mer om finnansskatt her.

1: The Struggle Over the Financial Transactions Tax – A Politico-economic Farce, Stephan Schulmeister, WIFO Working Papers, No. 474.
2:  The German Institute for Economic Research (DIW) kommer til samme konklusjon «High-frequency machine trading in energy derivatives would almost certainly be slowed down by a financial transaction tax, because the trading profits per transaction are very small. They could be reduced to zero, thus preventing machine trading.»
3:  Nylig var Frankrikes og Tysklands regjering kun i favør av å sette i gang en ren aksjeskatt. Dette vil neppe gi noen styringseffekt eller inntekter. Derivater utgjør nesten 80 prosent av omsetningen på finansmarkedene og er ofte svært spekulative. Dessuten kan derivater også brukes for å omgå beskatning av aksjer.