Aksel Nærstad
Aksel Nærstad (1952 – 2022)

Aksel Nærstad døde 22. oktober etter noe tids sykdom. Siden vi fikk vite om Aksels bortgang, har bildene av ham spilt seg av i minnet. Som den gangen han holdt et foredrag om småskala jordbruk i 2007. For noen av tilhørerne var det et nytt tema, men med Aksels alvor og kunnskap ble det sak nummer én.

Han ble aldri lei av å gjøre det viktige arbeidet på bakken i bevegelsen vår. Det var imponerende å se ham tålmodig stå på Verdens Sosiale Forum og dele ut løpesedler for saken han jobbet med. At det var tusenvis av mennesker som var opptatt med hundrevis av andre saker, så ikke ut til å gjøre noe med motivasjonen hans i det hele tatt.

Mange år senere: Aksel sitter tålmodig på et møte om et tema han har jobbet med i flere tiår. Han hører på en diskusjon han har hørt hundre ganger før. Han venter, tilbakelent, før han på den minst belærende måten kommer med sitt innspill. Selvsagt med et smil om munnen!

Eller som den gangen han tok ordet fra publikum i slutten av en debatt, bare for å si: «Takk til dere alle for en ekstremt god sesjon!», noe han til og med ble sitert på i avisa.

Aksel var en av dem i det politiske miljøet som tok ansvar for nye ansikter. Nettopp tålmodighet og godt humør er nødvendig for å gjøre den jobben. Han ga selvtillit og kunnskap til de unge og ferske. En klapp på skuldra fra Aksel var stas, og betydde mye. Hvem skal være nestor nå?

Å tenke på Aksels liv i solidaritetsbevegelsen minner oss på den gode, gamle klisjeen om å stå på skulderen til kjemper. Noen har lagt grunnlaget vi står på nå. Organisasjoner og tradisjoner vi tar for gitt har blitt laget av folk som Aksel. Globaliseringskonferansen lever videre, og nye generasjoner får høre sitt første foredrag om småskala jordbruk der. Attac lever også videre med nye aktivister som setter sitt preg på arbeidet som er lagt ned. Med seg har de slagordet Aksel og de andre som stiftet organisasjonen bragte til Norge: En annen verden er mulig! Takk for at vi fikk være med i din verden Aksel!

Fra Benedikte Pryneid Hansen, Petter Slaatrem Titland, Martine Kopstad Floeng, Hege Skarrud og Diego Marin Rios, ledere av Attac 2010-2022

Aksel Nærstad flankert av Jonas Gahr Støre og daværende Attac-leder Marte Nilsen på Globaliseringskonferansen i 2006.